Komentarz Michała Półtoraka dla Samar.pl

Komentarz Michała Półtoraka dla Samar.pl

Jeżeli samochód nie został przez podatnika wprowadzony do majątku firmowego, będzie on uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych tylko 20% wydatków związanych z jego używaniem – tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lipca 2022 r., o którym pisze IBRM Samar. Nie ma przy tym znaczenia, czy samochód jest własnością przedsiębiorcy, czy – tak, jak w sytuacji, której dotyczył lipcowy wyrok NSA – jego współwłasnością. 

Wyrok potwierdza stosowaną dotychczasowo […] wykładnię dotyczącą właścicieli oraz współwłaścicieli. Sądy niejednokrotnie potwierdzały, że współwłasność jest szczególną postacią prawa własności, polegającą na tym, że jedna rzecz stanowi równocześnie przedmiot własności kilku osób, których prawa i obowiązki są, co do istoty, jednakowe

„Wyrok potwierdza stosowaną dotychczasowo […] wykładnię dotyczącą właścicieli oraz współwłaścicieli. Sądy niejednokrotnie potwierdzały, że współwłasność jest szczególną postacią prawa własności, polegającą na tym, że jedna rzecz stanowi równocześnie przedmiot własności kilku osób, których prawa i obowiązki są, co do istoty, jednakowe” – komentuje na łamach portalu Michał Półtorak, konsultant w Gekko Taxens

Skontaktuj się z autorem

Michał Półtorak