Akcyza od samochodu wyścigowego? Decyduje kod CN

Akcyza od samochodu wyścigowego? Decyduje kod CN

samochód rajdowy

Od wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT) wyścigówki należy zapłacić akcyzę – tak uznał organ w niedawnej interpretacji, którą wydano dla dealera samochodów. Z obowiązku jej zapłaty nie zwalnia nawet brak możliwości zamknięcia auta, a także to, że poza sytuacjami, gdy bierze ono udział w zawodach, jest transportowane wyłącznie na lawecie. W przeszłości zdarzały się jednak interpretacje, w których fiskus prezentował inne stanowisko.

Czy dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu wyścigowego podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym? Zagadnienie to było przedmiotem analizy w ramach wydanej 19 stycznia 2022 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.288.2021.2.PJ). 

Wnioskodawca, którym był dealer samochodów, nabył od sprzedawcy z Francji w ramach WNT pojazd wyścigowy, który miał być wykorzystywany przez niego do celów promocji i reklamy. Był on przeznaczony do udziału w wyścigach, na co wskazywało jego wyposażenie. Zamontowane zostały dodatkowe elementy wyścigowe, w tym klatka bezpieczeństwa, specjalny system gaśniczy, szyby oraz zbiornik paliwa, regulowane zawieszenie sportowe, sportowe hamulce i fotele z szelkowymi pasami bezpieczeństwa, a także sekwencyjna skrzynia biegów. Pojazd nie posiadał natomiast poduszek powietrznych, systemu ABS, kontroli trakcji, tłumików, hamulca pomocniczego, katalizatora, tapicerek wewnętrznych i tylnych foteli. Zgodnie z informacjami wskazanymi przez wnioskodawcę nabyte przez niego auto było klasyfikowane do kodu CN 8703 – właściwego dla pojazdów przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób.

Brak kluczyka i transport na lawecie 

Samochód został zarejestrowany zgodnie z regulaminem Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, w których bierze on udział. Regulamin zakłada, że aby wyścigówka mogła wziąć udział w zawodach, musi spełniać określone warunki, tj. m.in. posiadać aktualne dopuszczenie do ruchu drogowego, ważne badanie techniczne i spełniać wymagania w zakresie obowiązkowego wyposażenia bezpieczeństwa. Od startującego w zawodach wymaga się także zamontowania tablic rejestracyjnych o oryginalnych wymiarach – z przodu i tyłu pojazdu, w widocznym miejscu. W przypadku niespełnienia tych warunków pojazd nie mógłby brać udziału w zawodach. Wnioskodawca podkreślił też, że samochód był przeznaczony wyłącznie do udziału w rajdach, a jego konstrukcja wyklucza codzienną jazdę po drogach publicznych. Świadczy o tym choćby brak kluczyka, uniemożliwiający zamknięcie auta na czas postoju. Dodatkowo samochód zawsze transportowany jest na lawecie – zarówno w celu wzięcia udziału w rajdzie, jak i późniejszego przechowywania. 

Organ podatkowy podkreślił, że kluczowa przy określaniu obowiązków na gruncie ustawy akcyzowej jest klasyfikacja w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), tj. decydujące znaczenie ma to, do jakiego kodu CN klasyfikowane jest nabywane auto. Skoro sam wnioskodawca wskazał, że nabyty przez niego w ramach WNT pojazd stanowi samochód osobowy, klasyfikowany do CN 8703, oraz że został on zarejestrowany i dopuszczony do ruchu drogowego, fiskus uznał, że dokonanie przez dealera samochodów WNT takiego samochodu podlega opodatkowaniu akcyzą.

W ocenie wnioskodawcy nabyty przez niego w ramach WNT samochód wyścigowy nie podlegał opodatkowaniu akcyzą. Swoje stanowisko argumentował tym, że pojazd jest przeznaczony do poruszania się wyłącznie po zamkniętych torach wyścigowych. Wnioskodawca uważał, że samo dopuszczenie samochodu wyścigowego do ruchu drogowego poprzez jego rejestrację nie oznacza, iż jest on do tego przeznaczony. Wskazał on ponadto, że samochód posiada tymczasowy dowód rejestracyjny.

Decyduje kod CN

Ze stanowiskiem przedstawionym we wniosku nie zgodził się jednak organ podatkowy, podkreślając, że kluczowe znaczenie przy określaniu obowiązków na gruncie ustawy akcyzowej ma klasyfikacja w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), tj. decydujące znaczenie ma to, do jakiego kodu CN klasyfikowane jest nabywane auto. Skoro sam wnioskodawca wskazał, że nabyty przez niego w ramach WNT pojazd stanowi samochód osobowy, klasyfikowany do CN 8703, oraz że został on zarejestrowany i dopuszczony do ruchu drogowego, fiskus uznał, że dokonanie przez dealera samochodów WNT takiego samochodu podlegało opodatkowaniu akcyzą.

Warto wskazać, że do kodu CN 8703, tj. do samochodów zasadniczo przeznaczonych do przewozu osób, zostały zaklasyfikowane: samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi. Pozycja ta obejmuje więc samochody osobowe, na przykład: limuzyny, taksówki, samochody sportowe i wyścigowe.

Możliwe inne rozstrzygnięcie?

Należy również podkreślić, iż klasyfikacja nabywanego w ramach WNT samochodu rajdowego zależy oczywiście od analizy stanu faktycznego, tj. m.in. czy nabywany samochód jest autem osobowym przeznaczonym do przewozu osób, czy też wyłącznie do udziału w rajdach, a także czy będzie podlegał rejestracji (a zatem będzie dopuszczony do ruchu publicznego), czy też będzie poruszał się wyłącznie po torach wyścigowych. Powyższe okoliczności mają wpływ na powstanie – lub też nie – ewentualnych obowiązków na gruncie akcyzy. 

Przykładowo, odmienne stanowisko od powyżej zaprezentowanego zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 19 listopada 2015 r., sygn. akt: IBPP4/4513-131/15/BP, w której organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że opisany samochód rajdowy nie jest autem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, a tym samym jego wewnątrzwspólnotowe nabycie nie podlega opodatkowaniu akcyzą. Fiskus wskazał, że „wyścigówka” nie spełnia ustawowej definicji pojazdu osobowego, ponieważ nie podlega ona rejestracji. Samochód rajdowy, w świetle przepisów o ruchu drogowym nie jest bowiem pojazdem, tzn. nie jest środkiem transportu przeznaczonym do poruszania się po drogach, a jego konstrukcja i wyposażenie nie spełniają warunków technicznych umożliwiających dopuszczenie do poruszania się po drogach. W rezultacie, takie auto nie może zostać zarejestrowane w Polsce.