Brak prawa do wyłączenia z przychodów zwrotu składek od korzystającego

Brak prawa do wyłączenia z przychodów zwrotu składek od korzystającego

Okres wakacyjny nie sprzyja aktywności sądów w zakresie wydawanych wyroków. Zdarzają się jednak orzeczenia, których powinni być świadomi przedsiębiorcy działający w branży motoryzacyjnej.

Jednym z nich jest czerwcowy wyrok WSA w Warszawie. Sąd uznał, że leasingodawca nie ma prawa wyłączyć z przychodów zwrotu składek od korzystającego (ale tylko wtedy, gdy składki te są wmontowane w ratę leasingową) w zakresie, w jakim składki te nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych. Jednocześnie WSA wskazał, że jego zdaniem korzystającego nie dotyczą ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia składek do kosztów uzyskania przychodów.

Więcej: Wyrok WSA w Warszawie z 25.6.2019 r., III SA/Wa 2126/18

Brak prawa do korekty faktury w sytuacji śmierci lub likwidacji kontrahenta

Szerszego grona przedsiębiorców dotyczy wyrok WSA w Gdańsku. Przewiduje on, że jeżeli Spółka na skutek np. śmierci kontrahenta bądź jego likwidacji, czy też z innych powodów niezależnych od spółki, nie jest w posiadaniu dokumentacji pochodzącej od kontrahenta, z której wynika, że wie on na jakich warunkach została zrealizowana transakcja, Spółka nie ma prawa do korekty faktury, nawet jeżeli podejmie próbę dostarczenia faktury korygującej do kontrahenta.

Więcej: Wyrok WSA w Gdańsku z 29.7.2019 r., I SA/Gd 582/19

bartosz_mazur

Autor: Bartosz Mazur