Darowizna auta po wykupie z leasingu. W dalszym ciągu bez VAT

Darowizna auta po wykupie z leasingu. W dalszym ciągu bez VAT

W ostatnim czasie w mediach pojawiło się dużo informacji na temat interpretacji indywidualnej, z której miałoby wynikać, że w przypadku podarowania samochodu osobowego wykupionego z leasingu na rzecz członka najbliższej rodziny konieczna będzie zapłata podatku VAT. Takie stanowisko nie jest do końca zgodne z prawdą – co bezpośrednio wynika z treści decyzji fiskusa, na którą powołują się autorzy artykułów.

Czego dotyczyła sprawa? Wnioskodawca w interpretacji indywidulanej z 1 lutego 2022 r. (nr. 0112-KDIL1-1.4012.788.2021.2.MB) wskazał, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz jest płatnikiem podatku VAT. W latach 2017–2020 r. leasingował używany samochód osobowy. We wrześniu 2021 r. wykupił go i stał się jego właścicielem. Podatnik podczas trwania umowy leasingu – oraz po jej zakończeniu, czyli po wykupie – odliczał 50% VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z użytkowaniem pojazdu (od rat leasingu, kosztów eksploatacji, napraw itp.). W październiku 2021 r. wnioskodawca przekazał samochód swojemu ojcu, który co prawda również prowadzi działalność gospodarczą, ale darowanego samochodu nie wprowadził do ewidencji działalności gospodarczej i użytkuje go jedynie do celów prywatnych.

Fiskus ma rację

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, podatnik zwrócił się do Dyrektora KIS z prośbą o udzielenie informacji, czy przekazanie ojcu w formie darowizny samochodu osobowego będzie opodatkowane VAT. Wnioskodawca stał na stanowisku, że podatku płacić nie musi. Nie zgodził się z nim jednak Dyrektor KIS, co wzbudziło wiele kontrowersji na forach internetowych i w niektórych czasopismach.

Zapłaty podatku można było uniknąć. Dokonując darowizny na rzecz ojca, wnioskodawca działał jednak jako podatnik VAT (prowadzący jednoosobową działalność), tzn. wykupił samochód z leasingu do firmy i skorzystał z prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wykupowej. Fiskus nie mógłby żądać podatku, gdyby samochód został wykupiony do majątku prywatnego i nie doszłoby do odliczenia VAT przy wykupie – tak, jak dzieje się to w przypadkach wielu działalności gospodarczych, które finansują zakup samochodu poprzez leasing.

Stanowisko fiskusa jest jednak w pełni prawidłowe. Odnosząc przedstawiony opis stanu faktycznego do przepisów podatku VAT, należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie w formie darowizny samochodu osobowego na rzecz ojca, przez podatnika VAT (prowadzącego działalność gospodarczą), podlega opodatkowaniu tym podatkiem zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Oznacza to, że nieodpłatne przekazanie towarów uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z ich nabyciem, importem lub wytworzeniem. Należy pamiętać, że wnioskodawca zarówno przy wykupie, jak i późniejszym wykorzystywaniu pojazdu (które również odbywało się w ramach działalności gospodarczej, a nie jego majątku prywatnego) dokonywał odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z użytkowanym pojazdem. Nieodpłatne przekazanie samochodu w formie darowizny na rzecz ojca, stanowiło więc czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Organ prawidłowo odniósł się również do kwestii możliwości skorzystania przez wnioskodawcę ze zwolnienia dostawy z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT przewidzianego dla dostaw towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, np. medycznej). W odniesieniu do nieodpłatnego przekazania w formie darowizny samochodu osobowego na rzecz ojca powyższe zwolnienie nie znajdzie zastosowania, ponieważ w trakcie użytkowania auta podatnik korzystał z prawa do odliczenia podatku VAT.

Były odliczenia, jest VAT

Obowiązku zapłaty daniny można było jednak uniknąć. Dokonując darowizny na rzecz ojca, wnioskodawca działał jako podatnik VAT (prowadzący jednoosobową działalność), tzn. wykupił samochód z leasingu do firmy i skorzystał z prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wykupowej. Fiskus nie mógłby żądać podatku, gdyby samochód został wykupiony do majątku prywatnego i nie doszłoby do odliczenia VAT przy wykupie – tak, jak dzieje się to w przypadkach wielu działalności gospodarczych, które finansują zakup samochodu poprzez leasing. Polski Ład nie zmienił nic w tym obszarze, o czym można szerzej przeczytać w innym z naszych artykułów, do którego odnośnik można znaleźć poniżej.