Jest pierwsza interpretacja w sprawie leasingu zwrotnego

Jest pierwsza interpretacja w sprawie leasingu zwrotnego

Pojawiła się pierwsza interpretacja dotycząca leasingu zwrotnego nieruchomości uwzględniająca wyrok TSUE w sprawie C-201/18 Mydibel. Dyrektor KIS uznał w niej, że sprzedaż nieruchomości, a następnie jej wynajem na rzecz sprzedającego, nie stanowią łącznie usługi finansowej na gruncie VAT. 

Teoretycznie korzystna interpretacja zawiera jednak niebezpieczne tezy. Wnioskodawca podniósł w niej, że „W realiach polskich przepisów ustawy o VAT, orzeczenie w sprawie Mydibel znajduje więc zastosowanie do transakcji zwrotnego leasingu finansowego (względnie zwrotnego leasingu gruntów). W sytuacji opisanej w niniejszym wniosku, gdzie Sprzedający będzie korzystał z Nieruchomości na podstawie umowy najmu, nie można mówić o świadczeniu usługi finansowej zwolnionej z VAT.” Jeśli organy podatkowe zaakceptują tę wykładnię, umowy finansowego leasingu zwrotnego nieruchomości mogą być kwestionowane.

Według naszych informacji MF pracuje nad rozwiązaniem tej kwestii, nie jest jednak znana data wydania stosownego aktu ani jego forma (objaśnienia/interpretacja ogólna, etc.).

Więcej: Interpretacja indywidualna z 5.9.2019 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.362.2019.2.JO

 
marta_szafarowska

Autor: Marta Szafarowska