Karty paliwowe umożliwiają odliczenie podatku

Karty paliwowe umożliwiają odliczenie podatku

Fiskus wskazał warunki konieczne dla możliwości odliczenia VAT od zakupu paliwa dokonywanego przy użyciu kart paliwowych. Potwierdził też, że premie pieniężne wypłacane przez brokerów ubezpieczeniowych nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Premie pieniężne wypłacane przez brokerów ubezpieczeniowych nadal bez VAT

Premia pieniężna wypłacane przez Brokera na rzecz Wnioskodawcy, nie będzie w żaden sposób związana ze spełnieniem przez niego świadczenia wzajemnego, gdyż za takie nie będzie można uznać zawarcia przez niego umów ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeń. Należy więc stwierdzić, że w niniejszej sprawie Wnioskodawca, jako otrzymujący Premie, nie będzie świadczył na rzecz wypłacającego je Brokera usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji Premie, które będzie otrzymywał nie będą stanowiły wynagrodzenia za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


Więcej: Interpretacja Dyrektora KIS z 25.03.2020r., nr 0112-KDIL1-2.4012.676.2019.2.PG

Zakup paliwa za pomocą kart paliwowych umożliwia odliczenie podatku VAT

W sytuacji gdy emitent kart paliwowych: ma prawo do kształtowania ceny za paliwo i innych towarów/usług nabywanych za pomocą kart, ponosi odpowiedzialność za wady nabywanych towarów/usług, ma wpływ na katalog nabywanych z użyciem kart towarów, ma wpływ na wysokość przyznanego limitu transakcyjnego oraz możliwość zmiany ustalonych limitów, nie pobiera żadnych opłat za wydania/używania przedmiotowych kart – faktury wystawione przez emitenta na rzecz beneficjenta, dokumentujące nabycie za pośrednictwem karty paliwowo-serwisowej m.in. paliwa, oleju napędowego, środków związanych z eksploatacją samochodów, a także usług mycia samochodów na stacji paliw, uprawniają do stosownego odliczenia VAT z tych faktur.
 
Więcej: Interpretacja Dyrektora KIS z 30.03.2020 r., nr 0112-KDIL3.4012.58.2020.1.LS
bartosz_mazur

Autor: Bartosz Mazur