Leasing zwrotny nie podlega zwolnieniu z VAT

Leasing zwrotny nie podlega zwolnieniu z VAT

Dwie ważne interpretacje fiskusa w sprawie leasingu zwrotnego. W jednej dyrektor KIS stwierdził, że ta forma finansowania nie może korzystać ze zwolnienia od VAT. W drugiej fiskus potwierdził możliwość odliczenia VAT od faktur za leasing zwrotny.

Leasing zwrotny nie podlega zwolnieniu z VAT

Brak jest podstaw do uznania, iż usługa świadczona na podstawie umowy leasingu zwrotnego, spełniająca cechy leasingu operacyjnego, stanowi usługę finansową i korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy. Podstawą opodatkowania tej usługi jest zarówno kwota wynagrodzenia w postaci odsetek, odsetek za zwłokę i innych opłat, związanych z zawarciem umowy leasingu, jak i kwota stanowiąca spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu.

Więcej: Interpretacja Dyrektora KIS z 13.11.2019, nr 0112-KDIL4.4012.383.2019.2.HW

Można odliczyć VAT od faktur za leasing zwrotny

W niektórych przypadkach Samochody są odsprzedawane firmie leasingowej – podmiotowi z miejscem siedziby oraz zarządu na terytorium Polski („Firma Leasingowa”) w ramach tzw. leasingu zwrotnego, tj. po sprzedaży Firmie Leasingowej, Spółka Komandytowa nabywa następnie prawo do używania Samochodu w ramach tzw. leasingu finansowego (czasami tzw. leasingu operacyjnego). Następnie, na podstawie umowy zawieranej zwykle na kilka miesięcy, Spółka Komandytowa wynajmuje Samochód podmiotowi trzeciemu.

(…) w odniesieniu do samochodów osobowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu Wnioskodawca będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Firmę Leasingową dokumentującej leasing tych samochodów na podstawie art. 86a ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy.

Więcej: Interpretacja Dyrektora KIS z 8.11.2019 r., nr 0114-KDIP4.4012.516.2019.3.AS

bartosz_mazur

Autor: Bartosz Mazur