Najem krótkoterminowy i cele służbowe z pełnym odliczeniem

Najem krótkoterminowy i cele służbowe z pełnym odliczeniem

Spółka ma prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdem, który nie tylko jest przedmiotem najmu krótkoterminowego, ale wykorzystywany jest również w celach służbowych – tak uznał dyrektor KIS w nowej interpretacji.

Interpretacja dotyczy spółki, która prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług najmu krótkoterminowego samochodów osobowych o napędzie elektrycznym. Usługa najmu krótkoterminowego polega na odpłatnym udostępnieniu pojazdu osobie fizycznej, która m.in. posiada prawo jazdy i dokonała rejestracji za pośrednictwem aplikacji mobilnej na urządzeniu typu smartfon lub tablet. Spółka rozważa możliwość przeznaczenia wybranej grupy pojazdów również dla celów służbowych pracowników spółki.

Fiskus uznał, że spółka ma prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług związanych z danym pojazdem, w przypadku wykorzystywania pojazdu zarówno przez pracowników spółki dla celów wyłącznie służbowych (kwestia ta będzie wyraźnie ustalona w pisemnych zasadach używania pojazdu, tj. regulaminie wewnętrznym, zaś faktyczne wykorzystanie pojazdu będzie podlegało weryfikacji w ramach danych zawartych w ewidencji, tj. potwierdzanie przez osobę upoważnioną autentyczności wpisów, weryfikacja trasy, potwierdzanie celu służbowego przez przełożonego), oraz przez użytkowników w ramach usługi najmu krótkoterminowego z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji (za pomocą której użytkownik wybiera i użytkuje konkretny pojazd), automatycznie generującej informacje zawierające wszystkie dane konieczne dla prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Więcej: Interpretacja Dyrektora KIS z 20.02.2020 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.9.2019.2.RMA

bartosz_mazur

Autor: Bartosz Mazur