Nowy plik JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie określa, jakie dane ma zawierać nowy plik JPK_VAT oraz wprowadza dwa warianty plików JPK_VAT (dla podatników rozliczających się miesięcznie i kwartalnie). Nowe przepisy obejmą od 1 kwietnia 2020 r. dużych przedsiębiorców, a od 1 lipca 2020 r. pozostałych podatników.

Dodatkowo nowe regulacje wprowadzają szczegółowe obowiązki w zakresie oznaczania w ewidencji faktur dokumentujących określone dostawy towarów i usług (z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, dostawy pojazdów, świadczenie usług o charakterze niematerialnym, etc.). Obowiązujące również od 1 kwietnia 2020 r. przepisy ustawy o VAT zakładać będą, że sankcje w postaci kary 500 zł za każdy błąd w JPK dotyczyć będą sytuacji, gdy mimo wezwania organu podatkowego w ciągu 14 dni podatnik ani nie przedstawi satysfakcjonujących wyjaśnień, że dane w JPK są prawidłowe, ani go nie skoryguje.

Warto również dodać, że w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie tzw. pakietu paliwowego oraz obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności, z dniem 1 listopada 2019 r. obowiązują nowe, zmodyfikowane deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT- 8, VAT-9M i VAT-14.

bartosz_mazur

Autor: Bartosz Mazur