Podatek od reklam: niejasności dotyczące różnych źródeł przychodów

Podatek od reklam: niejasności dotyczące różnych źródeł przychodów

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy, który ma wprowadzić podatek od reklamy. Przepisy w tym zakresie mają wejść w życie już 1 lipca 2021 r.

W projekcie ustawy można jednak dostrzec niejasność dotyczącą różnych źródeł przychodów. O ile wyraźnie rozróżniono przychody z reklamy tzw. towarów kwalifikowanych i innych, to nie przewidziano jednoznacznego rozróżnienia dla progu przychodów, powyżej którego należna jest nowa „składka”.

Gdyby limit był wspólny dla wszystkich źródeł przychodów, co sugeruje obecne brzmienie przepisów, to można się spodziewać, że w pierwszych miesiącach każdego roku w prasie większość reklam będzie dotyczyła tzw. wyrobów kwalifikowanych, bo pierwsze 15 mln przychodów z reklam nie będzie obciążone składką. W rezultacie wydawcom prasy w okresie karnawału bardziej będzie się opłacała reklama np. popularnych napojów gazowanych niż innych towarów. Nie jestem pewna, czy o taki efekt chodziło projektodawcom.

 
malgorzata_sobonska_szylinska

Autor: Małgorzata Sobońska-Szylińska