Prywatny wykup samochodu z leasingu nadal bez VAT

Prywatny wykup samochodu z leasingu nadal bez VAT

Polski Ład sprawi, że od 2022 r. osoba, która dokona wykupu samochodu z leasingu do majątku prywatnego, będzie mogła odsprzedać auto bez podatku dochodowego dopiero po upływie 5 lat (liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpił wykup). Wokół tej zmiany pojawiło się jednak sporo nieprawdziwych informacji, m.in. w zakresie podatku VAT, który rzekomo miałby pojawić się przy prywatnym wykupie.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami przedsiębiorca, który dokona wykupu samochodu z leasingu do majątku prywatnego, może odsprzedać go bez podatku dochodowego po upływie 6 miesięcy. Od 1 stycznia 2022 r., w ramach zmian wprowadzanych przez Polski Ład, osoba, która dokona wykupu samochodu z leasingu do majątku prywatnego będzie mogła odsprzedać samochód bez podatku dochodowego po upływie 5 lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpił wykup, co w niektórych przypadkach będzie dawało okres blisko 6 lat. 

VAT od wartości rynkowej? Fake news

Wydłużenie okresu, po którym można sprzedać samochód wykupiony wcześniej do majątku prywatnego bez podatku dochodowego, to w zasadzie jedyna zmiana, dotycząca leasingu, którą wprowadza Polski Ład. Mimo to wokół tego zagadnienia narosło wiele nieprawdziwych informacji, głównie w związku z podatkiem VAT, który rzekomo pojawi się przy wykupie samochodu z leasingu do majątku. Kiedy i w jakiej kwocie miałby on być płacony? W części publikacji można spotkać się z informacją, że zarówno podatek dochodowy, jak i VAT miałby pojawić się już na etapie wykupu samochodu do majątku prywatnego. Wysokość zobowiązań byłaby uzależniona od wartości rynkowej samochodu, dlatego w szczególności w odniesieniu do nowszych samochodów podstawa opodatkowania i wynikająca z niego wysokość należnych podatków byłyby na relatywnie wysokim poziomie.

Należy jednak zaznaczyć, że część z pojawiających się informacji, to tzw. fake newsy. Przede wszystkim, sprzedaż samochodu, dokonana z poziomu majątku prywatnego osoby, która wcześniej leasingowała ten pojazd, nie będzie powodować powstania obowiązku podatkowego w VAT, ponieważ sprzedawca nie będzie występował dla tej transakcji w charakterze podatnika VAT, a transakcja nie zostanie dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, lecz w ramach zarządzanego majątku osobistego. Należy podkreślić, że podatek dochodowy i VAT są całkowicie odrębnym podatkami, które nie są ze sobą powiązane. Powstanie obowiązku w PIT nie zawsze będzie oznaczać konieczność zapłaty podatku VAT. 

Jedna z nieprawdziwych informacji dotyczy rzekomej zmiany w opodatkowaniu wykupu samochodu z leasingu i konieczności wyliczania podstawy opodatkowania w oparciu o wartość rynkową samochodu. W tym zakresie ustawodawca nie przewidział żadnych zmian i wykup nadal będzie dokonywany w oparciu o wartość resztową, wynikającą z faktury końcowej.

Fiskus potwierdza

Sprawa jest tym bardziej jednoznaczna, że organy podatkowe – w odniesieniu do obowiązujących przepisów – potwierdzają, że sprzedaż samochodu, który po zakończeniu umowy leasingu został wykupiony na cele prywatne podatnika, nie podlega opodatkowaniu VAT. Dokonując takiej czynności, wcześniejszy leasingobiorca zarządza swoim majątkiem osobistym i nie występuje jako podatnik VAT. Potwierdza to choćby interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 15 lutego 2018 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.864.2017.2.JSO.

Kolejną nieprawdziwą informacją, jest rzekoma zmiana w opodatkowaniu wykupu samochodu z leasingu i konieczność wyliczania podstawy opodatkowania w oparciu o wartość rynkową samochodu. Zaznaczyć trzeba, że w tym zakresie ustawodawca nie przewidział żadnych zmian i wykup nadal będzie dokonywany w oparciu o wartość resztową, wynikającą z faktury końcowej. W efekcie zarówno podatek dochodowy, jak i VAT nadal będą liczone od ceny wykupu, a nie od wartości rynkowej pojazdu. W dalszym ciągu na rynku będą więc funkcjonować umowy, których harmonogram spłat przewiduje, że wysokość ostatniej raty będzie odpowiadać np. 1% wartości pojazdu.

W ramach podsumowania należy powtórzyć i podkreślić, że zmiana wprowadzona wraz z Polskim Ładem, objęła dodanie w ustawie o PIT art. 14 ust. ust. 2 pkt 19, zgodnie z którym sprzedaż samochodu uprzednio wykupionego do majątku prywatnego będzie traktowana jako wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także rozbudowę art. 10 ust. 2 ustawy o PIT poprzez wydłużenie czasu, po którym odprzedaż samochodu – wykupionego uprzednio z leasingu do majątku prywatnego podatnika – będzie możliwa bez konieczności zapłaty podatku dochodowego.