„Przegląd zmian podatkowych 2023” – nowa publikacja Agnieszki Bieńkowskiej i Joanny Pęczek-Czerwińskiej

„Przegląd zmian podatkowych 2023” - nowa publikacja Agnieszki Bieńkowskiej i Joanny Pęczek-Czerwińskiej

„Przegląd zmian podatkowych 2023” to najnowsza publikacja wydawnictwa C.H. Beck autorstwa Agnieszki Bieńkowskiej oraz Joanny Pęczek-Czerwińskiej z Gekko TaxensNa 280 stronach autorki kompleksowo opisały wszystkie najważniejsze zmiany w zakresie PIT, CIT, VAT i innych przepisów podatkowych, które zaczęły lub zaczną obowiązywać w 2023 r.

Książka „Przegląd zmian podatkowych 2023” oprócz merytorycznego omówienia najnowszych zmian zawiera tabele porównujące treść przepisów przed i po zmianie, wyjaśnia – wykorzystując liczne przykłady – jak w praktyce stosować nowe regulacje, odwołuje się do komunikatów i objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów, a także zawiera rysunki i schematy, obrazujące opisywane zagadnienia. W publikacji sygnalizowane są także projektowane zmiany, które ustawodawca zamierza wprowadzić w 2023 r.