Rozliczenie PFR. Co nowego wiemy?

Rozliczenie PFR. Co nowego wiemy?

Blisko 12 miesięcy temu pierwsi przedsiębiorcy otrzymali subwencję z PFR. Zbliża się czas na rozliczenie tych środków. Już teraz widać, że sam proces może nie przebiegać tak łatwo i w sposób zautomatyzowany, jak zapowiadano. Po sygnałach, które już otrzymujemy, widać również, że rozliczenie subwencji będzie sprawiało problemy natury księgowej i podatkowej. Wciąż czekamy choćby na stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące tego, czy kwota subwencji – w części, która zostanie umorzona – będzie stanowić dla firmy przychód podatkowy. Cały czas możemy też mieć wątpliwości w zakresie rozumienia pojęcia „skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży” czy sposobu liczenia stanu zatrudnienia na potrzeby rozliczenia subwencji. Ale po kolei…

1. Przedsiębiorców z pewnością interesują najważniejsze terminy dotyczące procedury rozliczania subwencji. Zaprezentujemy je na przykładzie firmy, która otrzymała subwencję stosunkowo szybko, bo już 5 maja 2020 r. Cała procedura rozliczenia subwencji zostanie rozpoczęta przez bank, za pośrednictwem którego firma otrzymała subwencję. Proces rozpocznie się po upływie 12 miesięcy od wydania przez PFR decyzji o uzyskaniu subwencji. Jeśli zatem PFR wydał decyzję o przyznaniu przedsiębiorcy subwencji 5 maja 2020 r., to przed 5 maja 2021 r., zapewne około 4 maja, PFR zaproponuje propozycję rozliczenia subwencji. Bank za pośrednictwem bankowości elektronicznej skieruje do firmy propozycję oświadczenia o rozliczeniu subwencji, który będzie już częściowo uzupełniony. Przedsiębiorca będzie musiał podać np. kwotę skumulowanej straty gotówkowej. Następnie zostanie mu udostępniona zmodyfikowana propozycja rozliczenia. W terminie 10 dni od otrzymania propozycji firma będzie miała czas na wypełnienie, podpisanie i wysłanie oświadczenia. PFR wyda decyzję o wysokości kwoty subwencji do zwrotu w terminie 15 dni. W razie otrzymania niesatysfakcjonującej decyzji każdy podmiot będzie mógł wziąć udział w postępowaniu wyjaśniającym. 

2. Od samego początku wokół subwencji z PFR pojawiało się wiele wątpliwości natury podatkowej. Działy księgowości zastanawiały się m.in. czy subwencja stanowi przychód, który należy opodatkować. A jeśli tak, to jaka kwota będzie stanowiła przychód i w którym momencie należy go opodatkować (przed czy po umorzeniu części kwoty do spłaty)? Dziś wiemy, że kwota otrzymanej subwencji nie stanowi przychodu podatkowego. Natomiast jeśli chodzi o kwotę subwencji, która zostanie umorzona, to na ten moment przyjmuje się, że będzie ona stanowić dla przedsiębiorstwa przychód podatkowy. Jak jednak wskazuje PFR, Ministerstwo Finansów ma wydać w najbliższych dniach komunikat w tej sprawie. Być może umorzona kwota subwencji będzie częściowo lub całkowicie zwolniona z podatku dochodowego.

3. Przedsiębiorcy wiele oczekiwali sobie po objaśnieniach dotyczących rozliczenia subwencji, których wydanie zapowiadał PFR. Ostatecznie pojawiły się one 13 kwietnia. W tym samym czasie PFR opublikował uzupełniony regulamin, który zacznie obowiązywać od 28 maja 2021 r. Regulamin został uzupełniony o informacje dotyczące rozliczenia subwencji, w tym dotyczące procedury rozliczenia i rodzaju decyzji wydawanych przez PFR. Dokument ten ma jednak raczej charakter ogólny. Bardziej szczegółowo sposób rozliczenia PFR omawia w pytaniach i odpowiedziach, znajdujących się na stronie internetowej. Z pewnością jednak – tak, jak przy składaniu wniosków o subwencję – pojawi się szereg pytań, których na ten moment PFR nie wyjaśnia…

4. Zagadnieniem, które budziło najwięcej wątpliwości do tej pory, było rozumienie pojęcia skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży. Teraz jednak PFR wyjaśnił, że skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży nie jest tożsama ze stratą na sprzedaży, o której mowa w ustawie o rachunkowości. I choć wyjaśniono także, jak rozliczyć tę stratę, to i tak w tym zakresie pojawi się szereg pytań i wątpliwości. Jeśli chodzi o inne kwestie, to spodziewamy się, że pojawią się rozbieżności pomiędzy stanem zatrudnienia potrzebnym do rozliczenia subwencji wyliczonym przez przedsiębiorce a tym wskazanym przez PFR. Wynika to z faktu, że te dane będą ustalane na podstawie baz ZUS. Dlatego będą pojawiać się nieścisłości, które trzeba będzie wyjaśniać indywidualnie.

malgorzata_sobonska_szylinska

Autor: Małgorzata Sobońska-Szylińska

maja_fabrowska

Autor: Maja Fabrowska