Slim VAT. Zmiany nie tylko w fakturowaniu

Slim VAT. Zmiany nie tylko w fakturowaniu

Opublikowano projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT, wprowadzający tzw. pakiet Slim VAT. Zakłada on szereg uproszczeń w fakturowaniu, rozliczaniu eksportu i przeliczaniu kursów walut. Jednym z proponowanych rozwiązań jest możliwość ujednolicenia kursu walut zarówno na potrzeby obliczania przychodów w podatkach dochodowych jak i dla celów VAT. 

Obecnie konieczne jest stosowanie różnych kursów walut dla potrzeb obliczania obu podatków, po zmianach będzie można przyjąć dla nich jeden, wspólny kurs. Z rozwiązania będzie można skorzystać, pod warunkiem, że będzie stosowane przez podatnika przez co najmniej 12 miesięcy.

Ponadto, projekt zakłada też odstąpienie od konieczności uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury „in minus”, przez co podatnicy będą mogli obniżyć podstawę opodatkowania już w momencie wystawienia faktury korygującej (pod warunkiem posiadania dokumentacji wskazującej na uzgodnienia z nabywcą warunków korekty).

Projekt zakłada też szereg zmian dotyczących m.in. split payment, w tym w szczególności dopuszczenie stosowania kompensat wielostronnych i zmianę PKWiU w załączniku nr 15 do ustawy o VAT z PKWiU 2008 na PKWiU 2015.

Zmiany mają też objąć Wiążące Informacje Stawkowe, które obecnie mogą wygasnąć wyłącznie w razie zmiany przepisów lub uchylenia albo ich zmiany w ściśle określonych przypadkach. Projekt zakłada, że WIS będą ważne trzy lata. Dodatkowo projekt przewiduje też możliwość otrzymania WIS także dla towarów sklasyfikowanych według PKWiU (a nie Nomenklatury Scalonej), w tym m.in. dla towarów objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

marta_szafarowska

Autor: Marta Szafarowska