Stare czy nowe zasady? Ważne wyroki dotyczące umów leasingu

Stare czy nowe zasady? Ważne wyroki dotyczące umów leasingu

Coraz więcej orzeczeń dotyczących przepisów w zakresie leasingu obowiązujących od początku 2019 r. Sądy wskazują, które zmiany w umowach leasingowych powodują konieczność stosowania nowych, mniej korzystnych zasad rozliczeń.

Zmiana podmiotowa umowy leasingu nie pozbawia prawa do odliczania rat leasingowych na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2019 r.

Sprawa dotyczyła podatnika, który po 31 grudnia 2018 r. wniósł jako wspólnik do spółki cywilnej przedsiębiorstwo, w którego skład wchodziła zawarta przed 1 stycznia 2019 r. umowa leasingu samochodu osobowego. Zdaniem organu podatkowego, w takim przypadku nastąpiła istotna zmiana umowy leasingu i w związku z tym podatnik nie będzie uprawniony do stosowania preferencyjnych przepisów ustawy o PIT obowiązujących w dacie zawarcia umowy. WSA nie zgodził się z taką wykładnią przepisów i uznał, że nie każda zmiana umowy leasingu jest na tyle istotna, aby podatnik zobowiązany był do stosowania mniej korzystnych przepisów. Zdaniem WSA, taka zmiana musiałaby wywoływać skutki w podatku dochodowym, a w tej sytuacji dochodzi jedynie do zmiany podmiotowej, czyli sposobu rozliczenia kosztów pomiędzy wspólnikami. W konsekwencji, w ocenie WSA, nie jest to zmiana uzasadniająca pozbawienie podatnika możliwości stosowania przepisów obowiązujących w dacie zawarcia umowy leasingu.

Więcej: Wyrok WSA w Gliwicach z 5 lutego 2020 r., sygn. I SA/Gl 1186/19

Zmiana korzystającego w umowie leasingu operacyjnego zawartej przed 31 grudnia 2018 r. oznacza rozliczanie umowy na nowych zasadach

W ocenie WSA w Warszawie, umowa cesji leasingu operacyjnego, na podstawie której dochodzi do zmiany korzystającego, może powodować korzyści podatkowe, takie jak np. możliwość stosowania korzystniejszych przepisów obowiązujących końca 2018 r. Jest to więc zmiana mogąca mieć wpływ na rozliczenia w podatku dochodowym, przez co będzie powodować konieczność zastosowania limitu wskazanego w art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT, obowiązującego od 1 stycznia 2019 r.

Więcej: Wyrok WSA w Warszawie z 7 lutego 2020 r., sygn. III SA/Wa 1586/19

bartosz_mazur

Autor: Bartosz Mazur