Tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0 – najważniejsze rozwiązania

Tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0 – najważniejsze rozwiązania

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i jego potencjalnymi konsekwencjami dla przedsiębiorców, od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje specustawa wprowadzająca szereg ulg, ułatwień prawno-podatkowych oraz form wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. Jednocześnie, od 18 kwietnia 2020 r., obowiązuje kolejna specustawa, która uzupełniła zakres ulg i form wsparcia prawno-podatkowego dla przedsiębiorców oraz rozszerzyła krąg uprawnionych podmiotów do ubiegania się o ww. formy wsparcia.

ZAGADNIENIA PODATKOWE

Przedłużenie terminów na:

 • złożenie zeznania CIT-8 i wpłaty należnego CIT (do 31.5.2020)
 • zapłatę podatku od przychodów z budynków komercyjnych za marzec-maj 2020 (do 20.7.2020)
 • złożenie informacji IFT-2/IFT-2R (do 31.5.2020)
 • złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (do 30.9.2020) oraz na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych, tj. master file (do 31.12.2020)
 • złożenie informacji o cenach transferowych (dot. podmiotów, które miały w 2019 r. skrócony rok podatkowy, do 30.9.2020)
 • złożenie informacji ORD-U (do 31.5.2020)
 • zapłatę zaliczek na PIT od wynagrodzeń za marzec i kwiecień 2020 (do 1.6.2020)
 • raportowanie schematów podatkowych (do 30.6.2020)
 • zapłatę opłat z tytułu użytkowania wieczystego (do 30.6.2020)
 • zgłoszenie szefowi KAS płatności spoza białej listy (z 3 do 14 dni)

Odroczenie terminów wejścia w życie:

 • nowej matrycy stawek VAT (na 1.7.2020)
 • wiążącej informacji stawkowej (na 1.7.2020)
 • nowego pliku JPK_VAT (dla dużych przedsiębiorców; na 1.7.2020)
 • Pozostałe zmiany podatkowe:
 • CIT/PIT/PCC
 • odliczenie w całości straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 r. (CIT, PIT)
 • zwolnienie z obowiązku zwiększenia przychodów ze względu na tzw. złe długi (CIT, PIT)
 • podwyższone odliczenie od przychodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie chorobie COVID-19 (CIT, PIT)
 • jednorazowa amortyzacja środków trwałych służących do produkcji to- warów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (CIT, PIT)
 • zwolnienie z PIT świadczeń postojowych oraz zakwaterowania i wyżywienia pracownika, jeśli wykonuje on pracę związaną z walką z koronawirusem
 • zwolnienie z PCC sprzedaży i zamiany kryptowalut
 • możliwość zachowania statusu podatkowej grupy kapitałowej mimo braku spełnienia ustawowych warunków (CIT)

Postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne

 • zawieszenie terminów sądowych i procesowych (w tym o zgłoszenie upadłości)
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej w odroczonych i rozłożonych na raty należnościach podatkowych i ZUS
 • wydłużenie terminu na wydanie interpretacji podatkowej
 • możliwość zwolnienia lub przedłużenia terminu do zapłaty podatku od nieruchomości przez radę gminy

ZAGADNIENIA PRAWNE

Prawo pracy i ubezpieczenia:

 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych z FGŚP dla wszystkich przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów i wystąpienia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy
 • dofinansowanie przez starostę części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów
 • specjalne świadczenie postojowe (przez 3 kolejne miesiące) dla osób samozatrudnionych, wykonujących jednoosobową działalność gospodarczą
 • przedłużenie ważności badań lekarskich pracowników (medycyna pracy)
 • możliwość zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy
 • ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku pracownika lub wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy
 • zwolnienie przez 3 miesiące ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób samozatrudnionych (których przychód w poprzednim miesiącu, w stosunku do tego, w którym składany jest wniosek o zwolnienie nie przekracza kwoty 15 681 zł) oraz mikroprzedsiębiorców
 • zwolnienie przez 3 miesiące ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne małych przedsiębiorców (do 50% wysokości składek)
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej w odroczonych należnościach wobec ZUS
 • wsparcie finansowe dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców w formie niskooprocentowanej pożyczki do 5000 zł, która będzie mogła być umorzona, jeśli mikroprzedsiębiorca będzie kontynuował działalność gospodarczą przez 3 kolejne miesiące od udzielenia pożyczki
 • wsparcie finansowe dużych przedsiębiorców w formie pożyczek/obligacji, pożyczek preferencyjnych, instrumentów kapitałowych
 • wsparcie finansowe dla małych, średnich przedsiębiorców w formie pożyczki, stanowiącej procent wartości przychodów ze sprzedaży za rok obrotowy 2019

Spółki handlowe:

 • przedłużenie terminu do złożenia sprawozdania finansowego (do 30.6.2020)
 • przedłużenie terminu na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (do 13.7.2020)
 • możliwość uczestniczenia w posiedzeniach zarządu i rady nadzorczej oraz zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • możliwość podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • możliwość udziału w podejmowaniu uchwał, poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu lub rady nadzorczej

Zamówienia publiczne:

 • możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności związanych z COVID-19

Nieruchomości i budownictwo:

 • niesienie czynszu najmu dla obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2
 • możliwość modyfikacji warunków spłaty kredytów dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Ochrona środowiska:

 • wydłużenie możliwości korzystania z papierowej formy dokumentów ewidencji odpadów;

Dane osobowe:

 • obowiązek zainstalowania na swoim urządzeniu mobilnym aplikacji służącej do potwierdzania realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny

Postępowania sądowe, administracyjne i karne:

 • zawieszenie/wstrzymanie rozpoczęcia biegu terminów procesowych i sądowych w postępowaniach

Inne:

 • wydłużenie terminu na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z UE lub zarejestrowanego nabytego/zbytego na terytorium Polski nie później niż 30 dni przed wejściem w życie tarczy antykryzysowej.
bartosz_mazur

Autor: Bartosz Mazur