Zawieszenie spłaty rat nie powoduje przejścia na nowe przepisy dotyczące samochodów

Zawieszenie spłaty rat nie powoduje przejścia na nowe przepisy dotyczące samochodów

Przedsiębiorcy zastanawiają się, czy w przypadku zmiany umowy leasingu zawartej przed 1 stycznia 2019 r., polegającej na jej wydłużeniu, np. ze zmniejszeniem kwoty najbliższych rat, odroczeniu spłat rat i innych podobnych działań, możliwe będzie zastosowanie do takich umów, tzw. praw nabytych tj. rozliczania kosztów bez uwzględnienia limitu 150.000 zł?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, zmiana umowy leasingu zawartej przed 1 stycznia 2019 r. może skutkować koniecznością zastosowania limitu kosztów z uwzględnieniem kwoty 150.000 zł. Każdy przypadek takiej zmiany umowy leasingu należy jednak rozpatrywać indywidualnie z uwzględnieniem jej wpływu na skutki w podatku dochodowym.

Zmiana umowy leasingu z powodu COVID-19, która nie wpłynie na wysokość możliwych do zaliczenia do kosztów podatkowych rat leasingowych, a jedynie na ich przesunięcie w czasie, nie powoduje konieczności stosowania do takiej umowy nowych regulacji podatkowych.

bartosz_mazur

Autor: Bartosz Mazur