Zmiany w procedurze rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowego w VAT (Quick Fixes)

Zmiany w procedurze rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowego w VAT (Quick Fixes)

Polska nie wypełniła do 1 stycznia 2020 r. obowiązku implementacji do ustawy o VAT Dyrektywy 2018/1910, wprowadzającej nowe regulacje w zakresie zasad funkcjonowania magazynów typu call-off stock, transakcji łańcuchowych oraz warunków niezbędnych do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) z tytułu WDT. 

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, z uwagi na brak wdrożenia tych przepisów, w okresie przejściowym, podatnicy mają prawo wyboru stosowania przepisów Dyrektywy 2018/1910 albo dotychczasowych regulacji ustawy o VAT w powyższym zakresie. Natomiast niezależnie od wdrożenia przepisów Dyrektywy 2018/1910, z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) 2018/1920 z 4 grudnia 2018 r., wprowadzające zestaw dokumentacyjny, który – w zależności od podmiotu, który organizuje transport – kreuje domniemanie wywozu towaru w ramach WDT.

Równolegle funkcjonują i funkcjonować będą w tym zakresie przepisy ustawy o VAT – jednak w przypadku oparcia się przez podatnika na dokumentach potwierdzających wywóz towaru w ramach WDT, przewidzianych w ustawie o VAT, ciężar dowodowy spoczywać będzie na podatniku.


marta_szafarowska

Autor: Marta Szafarowska