Ministerstwo Finansów odpowiada na pytania dotyczące MDR

Ministerstwo Finansów odpowiada na pytania dotyczące MDR

teczki z dokumentami

Poruszone przez resort finansów zagadnienia dotyczą sytuacji, w których dochodzi do zakłócenia w komunikacji pomiędzy promotorem a korzystającym w związku z raportowaniem schematów w perspektywie upływających terminów. Odpowiedzi rozstrzygają również dylemat, czy należy składać „zerowe” formularze MDR-4, a także wyjaśniają ostatecznie, kto może podpisywać formularze MDR-1, MDR-2 i MDR-4. Wiadomo również, co zrobić, gdy wydanie numeru NSP opóźnia się.

Nowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do raportowania schematów podatkowych (MDR) zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów 11 kwietnia 2022 r. Jest ich łącznie 5. Ukazały się także statystyki raportowania schematów aktualne na 31 marca 2022 r.

Stanowisko niezgodne z Ordynacją?

Największą uwagę wśród kwestii skomentowanych przez Ministerstwo Finansów wzbudza długo oczekiwane wyjaśnienie wątpliwości związanych z sytuacją, w której promotor nie zdążył jeszcze przekazać korzystającemu uzyskanego numeru schematu podatkowego ani nawet UPO, podczas gdy zbliża się termin przesłania formularza MDR-3 w związku z terminem złożenia deklaracji podatkowej. Wbrew pozorom do takich sytuacji dochodziło w przeszłości dość często. Może to mieć miejsce wtedy, gdy przepisy podatkowe przewidują krótszy termin złożenia deklaracji niż termin zaraportowania danego schematu podatkowego. Odpowiadając na pytanie, co korzystający powinien zrobić w takiej sytuacji, Ministerstwo w pierwszej kolejności wskazało na konieczność zaraportowania samego schematu na formularzu MDR-1. Dopiero po uzyskaniu przez korzystającego numeru NSP będzie on miał możliwość przekazania prawidłowo wypełnionego formularza MDR-3 – już z informacją o korzyściach podatkowych oraz numerem NSP. 

Wyjaśnienie zaprezentowane przez resort finansów może jednak budzić zastrzeżenia, ponieważ przepisy Ordynacji podatkowej precyzyjnie określają termin na złożenie formularza MDR-3, wiążąc go ściśle z terminem złożenia deklaracji w odniesieniu do danego podatku. Gdyby korzystający chciał zastosować się do propozycji Ministerstwa Finansów, mógłby dopuścić się przekroczenia tego terminu. A zatem istniejące wątpliwości wcale nie zostały wyjaśnione. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że zostały one pogłębione. Na szczęście to jedyna kontrowersja wynikająca z dodanych pytań i odpowiedzi. 

Przepisy Ordynacji podatkowej precyzyjnie określają termin na złożenie formularza MDR-3, wiążąc go ściśle z terminem złożenia deklaracji w odniesieniu do danego podatku. Gdyby korzystający chciał zastosować się do propozycji Ministerstwa Finansów, mógłby dopuścić się przekroczenia tego terminu. Istniejące wątpliwości nie zostały więc wyjaśnione, a wręcz pogłębione. Na szczęście pozostałe odpowiedzi resortu finansów nie mnożą pojawiających się dotychczas znaków zapytania.

W innych kwestiach bez wątpliwości

Pozostałe zagadnienia nie mnożą pojawiających się dotychczas znaków zapytania. W szczególności, z westchnieniem ulgi należy odnieść się do potwierdzonych przez Ministerstwo Finansów zasad podpisywania formularzy MDR-1, MDR-2 i MDR-4. Formularze te muszą być podpisywane przez samego podatnika (jeśli jest on osobą fizyczną) albo zgodnie z zasadami reprezentacji (jeśli jest to osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna). Uprawnione do reprezentacji podatnika podmioty mogą również ustanowić pełnomocnika i wyposażyć go w prawo do podpisywania formularzy.  

Korzystnie należy odebrać również wyjaśnienie, z którego wynika, że promotor nie musi składać „zerowego” formularza MDR-4 w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie udostępnił żadnego schematu podatkowego standaryzowanego.  

Z kolei odpowiedź na ostatnie z pytań porządkuje kwestie związane z wydłużającym się terminem uzyskania NSP. Potwierdzono w niej, że w przypadku, gdy na moment składania MDR-4 promotor nie dysponuje jeszcze numerem NSP, może on posłużyć się w tym formularzu numerem UPO związanym z formularzem MDR-1 złożonym dla tego schematu. W sytuacji, gdy NSP zostanie promotorowi przyznane, w formularzach MDR-4 będzie on musiał już posługiwać się tym numerem.

Pandemia nie zahamowała podatników

Od 11 kwietnia 2022 r. na stronie resortu finansów istnieje również możliwość zapoznania się ze statystykami dotyczącymi raportowania schematów podatkowych. Do 31 marca 2022 r. złożonych zostało blisko 30 000 formularzy MDR, w tym 11 278 formularzy MDR-1. Z kolei szef KAS wydał 8 371 numerów NSP. Na uwagę zasługuje fakt, iż mimo zawieszenia obowiązku raportowania schematów podatkowych innych niż transgraniczne w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, formularze wciąż są składane przez podatników dobrowolnie (mimo braku obowiązku). Liczba składanych formularzy nie spada w stosunku do okresu sprzed pandemii.