Wracają standardowe terminy na sprawozdania

Wracają standardowe terminy na sprawozdania

Pierwszy raz od wybuchu pandemii przedsiębiorców będą obowiązywać standardowe, ustawowe terminy na realizacje obowiązków sprawozdawczych. W ubiegłych latach przesunięcia terminów, wprowadzane na podstawie rozporządzeń, wynikały głównie z komplikacji spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzeniem Polskiego Ładu. Teraz sytuacja wraca do normy.

Przedsiębiorstwa mają obowiązek opracowywania sprawozdań finansowych, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub jeśli zdecydowały się je prowadzić dobrowolnie.

W obecnym roku powróciliśmy do standardowych (zgodnych z ustawą o rachunkowości) praktyk, co oznacza, że ostateczne terminy dla podmiotów gospodarczych, których rok obrotowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, dotyczące sprawozdań finansowych za rok 2023 r. są następujące: 

  • 31 marca 2024 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego,
  • 30 czerwca 2024 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania – (max. 15 lipca 2024 r.) – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Warto zaznaczyć, że 31 marca bieżącego roku wypada również Wielkanoc. Termin na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych i złożenie deklaracji CIT-8 w związku z tym został automatycznie wydłużony – do 2 kwietnia 2024 r. Inaczej jest w przypadku obowiązków związanych ze sprawozdaniem finansowym. W tym zakresie, w odróżnieniu od terminów podatkowych, nie ma przesunięcia, co de facto może oznaczać konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego jeszcze przed Świętami.

W związku z tym, że 31 marca wypada Wielkanoc, termin na rozliczenie podatku CIT został automatycznie wydłużony – do 2 kwietnia 2024 r. Inaczej jest w przypadku obowiązków związanych ze sprawozdaniem finansowym. Tu przesunięcia nie ma, co de facto może oznaczać konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego jeszcze przed Świętami.

Należy również podkreślić, iż z uwagi na to, iż informacje dotyczące podatku zawarte w deklaracji CIT-8 muszą być zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym, to przesunięcie terminu na rozliczenie roczne o kilka dni nie stanowi znaczącego ułatwienia dla przedsiębiorców. Dla wielu firm oznacza to, że tak naprawdę oba dokumenty będą musiały być praktycznie gotowe na 29 marca br. 

CIT-8 już dostępny

Na uwagę zasługuje także to, iż najnowsza wersja formularza zeznań CIT (oznaczona numerem 33) – została już opublikowana na stronie Ministerstwa i jest dostępna pod adresem: https://klient-eformularz.mf.gov.pl/declaration/form/20e76021-0a5c-431c-ad8c-5d51610e60aa/section/0/195a5f1a-9a60-40be-8e07-24d020edba53/0

Ministerstwo Finansów podkreśliło również, iż terminy składania zeznań CIT oraz sporządzania, zatwierdzania i składania sprawozdań finansowych  pozostaną niezmienione.