Nieruchomości

Slider

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Nieruchomości

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa nieruchomości. Naszą siłą są prawnicy posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów nieruchomościowych dla firm polskich i międzynarodowych oraz funduszy inwestycyjnych.

  • doradztwo przy transakcjach sprzedaży i nabycia nieruchomości
  • analizy stanu prawnego i podatkowego nieruchomości oraz kwestie korporacyjne
  • umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, z uwzględnieniem specyfiki najmów komercyjnych od strony zarówno wynajmującego/wydzierżawiającego, jak i najemcy/dzierżawcy
  • obsługa procesu budowlanego, w tym negocjacje umów w procesie inwestycyjnym z generalnym wykonawcą, projektantem i innymi uczestnikami procesu
  • kwestie związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym
  • restrukturyzacje nieruchomości
  • prowadzenie sporów administracyjnych i sądowych w sprawach dotyczących nieruchomości.