Kredyty frankowe

Kredyty frankowe

W Kancelarii Gekko Taxens zajmujemy się kompleksową obsługą prawną roszczeń kredytobiorców wynikających z umów kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim.

Posiadamy potrzebną wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu skutecznie chronimy interesy naszych Klientów. Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie postępowania przedsądowego, sądowego (w tym zabezpieczającego) i egzekucyjnego. W naszej pracy uwzględniamy zarówno aspekty prawne, jak i finansowe oraz podatkowe tzw. spraw frankowych.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej sprawy, jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania najlepiej dostosowane do potrzeb i interesów naszych Klientów. 

Najczęstsze pytania o kredyty frankowe

Na pytania najczęściej zadawane przez osoby posiadające kredyty frankowe – odpowiada Anna Ziemnicka-Milej, adwokat i partner w Gekko Taxens.

Jak możemy Ci pomóc?

strzałka_żółta

Chcę pozwać bank

strzałka_żółta

Ugoda z bankiem

Jeśli chcesz pozwać bank, podejmiemy działania zmierzające do ustalenia nieważności Twojej umowy kredytowej lub ewentualnie jej „odfrankowienia”, czyli usunięcia niedozwolonych klauzul, w szczególności klauzul indeksacyjnych. W toku postępowania, jeśli będzie to zasadne, złożymy wniosek o udzielenie zabezpieczenia Twoich roszczeń poprzez zawieszenie płatności bieżących rat kredytowych. Przeprowadzimy Cię przez cały etap postępowania sądowego (w tym postępowania zabezpieczającego), aż do prawomocnego wydania wyroku, wesprzemy również podczas egzekucji zasądzonych świadczeń.

Jeśli bank zaproponował Ci zawarcie ugody, pomożemy ocenić potencjalne korzyści i ryzyka związane z zawarciem takiej ugody oraz zweryfikujemy, czy zaproponowane przez bank warunki odpowiadają Twoim potrzebom i interesom. Jeżeli będziesz zainteresowany zawarciem ugody, pomożemy Ci wynegocjować najkorzystniejsze możliwe warunki.

strzałka_żółta

Chcę pozwać bank

Jeśli chcesz pozwać bank, podejmiemy działania zmierzające do ustalenia nieważności Twojej umowy kredytowej lub ewentualnie jej „odfrankowienia”, czyli usunięcia niedozwolonych klauzul, w szczególności klauzul indeksacyjnych. W toku postępowania, jeśli będzie to zasadne, złożymy wniosek o udzielenie zabezpieczenia Twoich roszczeń poprzez zawieszenie płatności bieżących rat kredytowych. Przeprowadzimy Cię przez cały etap postępowania sądowego (w tym postępowania zabezpieczającego), aż do prawomocnego wydania wyroku, wesprzemy również podczas egzekucji zasądzonych świadczeń.

strzałka_żółta

Ugoda z bankiem

Jeśli bank zaproponował Ci zawarcie ugody, pomożemy ocenić potencjalne korzyści i ryzyka związane z zawarciem takiej ugody oraz zweryfikujemy, czy zaproponowane przez bank warunki odpowiadają Twoim potrzebom i interesom. Jeżeli będziesz zainteresowany zawarciem ugody, pomożemy Ci wynegocjować najkorzystniejsze możliwe warunki.

strzałka_żółta

Zostałem pozwany przez bank

strzałka_żółta

Analiza umowy

Jeśli zostałeś pozwany przez bank, pomożemy Ci przygotować odpowiedź na pozew i przeprowadzimy przez całe postępowanie sądowe, aż do wydania prawomocnego wyroku.

Przeanalizujemy warunki Twojej umowy kredytowej i doradzimy, jakie działania powinieneś podjąć, aby skutecznie dochodzić roszczeń przeciwko bankowi.

strzałka_żółta

Zostałem pozwany przez bank

Jeśli zostałeś pozwany przez bank, pomożemy Ci przygotować odpowiedź na pozew i przeprowadzimy przez całe postępowanie sądowe, aż do wydania prawomocnego wyroku.
strzałka_żółta

Analiza umowy

Przeanalizujemy warunki Twojej umowy kredytowej i doradzimy, jakie działania powinieneś podjąć, aby skutecznie dochodzić roszczeń przeciwko bankowi.

Etapy współpracy

1

Analiza umowy kredytowej i uzyskanie dokumentów z banku

Przeanalizujemy warunki umowy kredytu i przedstawimy indywidualny plan działania w sprawie oraz przejrzyste warunki finansowe naszej obsługi prawnej. Będziemy potrzebować zaświadczeń z banku zawierających historię spłaty Twojego kredytu (w razie potrzeby, możemy pomóc Ci w ich uzyskaniu). Dzięki temu, przy udziale specjalisty z zakresu analizy finansowej, będziemy w stanie precyzyjnie wyliczyć kwotę roszczenia, której możesz domagać się od banku przed sądem.

2

Etap przedsądowy

Mając na uwadze aktualne orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli zdecydujesz się na spór sądowy, zarekomendujemy wystąpienie z pozwem do sądu, ewentualnie wcześniejsze wezwanie banku do zwrotu (zapłaty) wszystkich świadczeń uiszczonych na rzecz banku w ramach wykonania umowy kredytu (w przypadku gdy decydujesz się na dochodzenie roszczenia o stwierdzenie nieważności umowy) lub o zwrot nadpłaconych rat (w przypadku gdy decydujesz się na „odfrankowienie”, a więc wyeliminowanie niedozwolonych klauzul z umowy i dalsze jej wykonywanie).

3

Proces sądowy

  • Przygotujemy i wniesiemy w Twoim imieniu pozew przeciwko bankowi.
  • Przygotujemy i wniesiemy wszelkie dalsze pisma procesowe konieczne w toku postępowania.
  • Będziemy reprezentować Cię na rozprawach sądowych.
  • Przygotujemy Cię do przesłuchania przed sądem.
  • Będziemy monitorować na bieżąco stan Twojej sprawy, abyś nie musiała/ nie musiał się tym martwić.

4

Rozliczenie z bankiem

Stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego wywołuje dla stron skutki takie, jakby umowa nie została w ogóle zawarta. Konieczne staje się wówczas wzajemne rozliczenie z bankiem. Aktualnie najpopularniejszą metodą rozliczeń z bankiem jest metoda oparta na tzw. teorii dwóch kondykcji, co oznacza, że strony muszą zwrócić wszystko, co sobie wzajemnie świadczyły, ale sąd rozstrzyga o każdym z roszczeń osobno. Bank zobowiązany jest wówczas zwrócić kredytobiorcy wszystkie świadczenia, jakie pobrał w czasie obowiązywania umowy. Natomiast od kredytobiorcy bank może żądać zwrotu kwoty wypłaconego mu kapitału. Należy jednak zaznaczyć, że jeśli bank chciałby uzyskać zwrot kapitału, musiałby wystąpić do sądu z osobnym roszczeniem, ponieważ w takiej sytuacji nie zachodzi automatyczne potrącenie. Ewentualnie bank może potrącić swoje roszczenie z roszczeniem kredytobiorcy.

Po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu, wspieramy kredytobiorców w procedurze wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej przez sąd wieczystoksięgowy, a także pomagamy – w razie konieczności – w przymusowym dochodzeniu od banku zasądzonych kwot, w tym zasądzonego na rzecz kredytobiorców zwrotu kosztów procesu.

W przypadku wyroku skutkującego „odfrankowieniem” kredytu, kredytobiorca uzyskuje zwrot kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy jego dotychczasowymi wpłatami do banku a kwotą, którą powinien był zapłacić zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, ale bez ryzyka wzrostu kursu waluty CHF. Jeżeli mimo prawomocnego wyroku, bank odmawia dobrowolnego spełnienia świadczenia, pomożemy Ci skierować sprawę na drogę egzekucyjną i przymusowo wyegzekwować od banku należne Tobie świadczenia.

Dlaczego warto nam zaufać?

strzałka_żółta

Wiedza i doświadczenie

strzałka_żółta

Indywidualne podejście

strzałka_żółta

Kompleksowa obsługa

strzałka_żółta

Jasne zasady współpracy

Nasz zespół

Anna Ziemnicka-Milej
Partner, Adwokat
Agnieszka Mazur
Prawnik, Aplikant Adwokacki

Kontakt

Gekko Taxens
ul. Złota 3 lok. 21, 00-019 Warszawa
+48 222 956 960