Spory administracyjne i sądowe

Warszawa z lotu ptaka - kopiuj - kopiuj
Warszawa z lotu ptaka - kopiuj - kopiuj
previous arrow
next arrow

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Spory administracyjne i sądowe

Dysponujemy zespołem prawników posiadających jedno z najszerszych na rynku doświadczeń w prowadzeniu krajowych i międzynarodowych sporów cywilnych, karnych, podatkowych i administracyjnych na wszystkich etapach postępowań sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sądami arbitrażowymi i Krajową Izbą Odwoławczą.