Kolejny awans w Gekko Taxens

Kolejny awans w Gekko Taxens

Jest nam niezwykle miło poinformować, że adwokat i mediator Katarzyna Jessa awansowała na stanowisko counsel w Gekko Taxens!  

Katarzyna specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i pozasądowych, w szczególności w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Reprezentuje klientów na wszystkich etapach sporów z organami administracji, w tym również podczas kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów z branży motoryzacyjnej, leasingowej, finansowej i nieruchomościowej. Wspiera klientów w kompleksowej obsłudze korporacyjnej, w tym w zakresie rejestracji, przekształceń, połączeń, podziałów i likwidacji podmiotów gospodarczych. W obszarze jej zainteresowań pozostają także zagadnienia związane z procesami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi.

Reprezentuje klientów również w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych, w tym na etapie mediacji przedsądowej. Doświadczenie mediacyjne zdobywała jako mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest również mediatorem Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego, w ramach którego wspiera polubowne metody rozwiązywania sporów.