Leasing rowerów – uwaga na podatek „u źródła”

Mimo że leasing czy najem rowerów nie jest bardzo powszechny, to jest zjawiskiem obecnym w obrocie gospodarczym. Choć na pierwszy rzut oka mogłoby się to wydać zagadnieniem trywialnym, to podatnicy zainteresowani uzyskaniem finansowania na takie przedmioty, powinni zwrócić uwagę, od kogo zamierzają nabyć usługę. Jeśli będzie to podmiot zagraniczny, należności z tego tytułu będą podlegały opodatkowaniu „u źródła” (WHT).

DAC7 od 1 lipca 2024 r. Skarbówka zyska dane sprzedających w sieci?

Rynek e-commerce, którego globalna wartość w ubiegłym roku wyniosła około 16 bilionów dolarów (zgodnie z raportem Gemiusa „E-commerce w Polsce 2023”) nieprzerwanie święci triumfy i zdaje się mieć swoje limity jeszcze daleko przed sobą. Odpowiedzią na błyskawiczną transformację cyfrową większości aspektów naszego życia, w szczególności tych dotyczących handlu online, ma być unijna dyrektywa DAC7. Polska implementuje ją z opóźnieniem, a operatorzy platform cyfrowych będą zmuszeni do wstecznego przekazania danych o sprzedawcach.

Kilka istotnych zmian w projekcie nowelizacji regulacji dotyczących KSeF

Zgodnie z zapowiedzią 3 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało propozycję zmian przepisów dotyczących KSeF wraz z informacją o rozpoczęciu konsultacji w tym zakresie. Projekt jest zbieżny z prezentowanymi wcześniej założeniami, które zostały wypracowane w trakcie spotkań grup konsultacyjnych. Resort finansów opublikował również zapowiadany od dawna projekt specyfikacji oprogramowania interfejsowego, w którym uwzględniono już nowe założenia dotyczące funkcjonowania KSeF. Nadal nie jest jednak znany nowy termin wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania.

Sąd korzystnie w sprawie faktur wystawionych z naruszeniem ustawowego terminu

WSA w Warszawie w wyroku z marca 2024 r. odpowiedział na pytanie spółki reprezentowanej przez Gekko Taxens, czy w przypadku gdy od momentu wystawienia przez dostawcę faktury do dnia odbioru towaru (i powstania obowiązku podatkowego u dostawcy) upłynie więcej niż 30 dni (w aktualnym stanie prawnym – 60 dni), będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym u dostawcy powstał obowiązek podatkowy. Stanowisko Sądu różni się od tego, które wcześniej w tej sprawie prezentował Dyrektor KIS.

Rok 2024 w podatkach. Co przyniosą kolejne miesiące?

Pierwszy kwartał tradycyjnie służy pracom związanym z zamknięciem roku. Było to poważnym wyzwaniem, m.in. ze względu na konieczność uwzględniania licznych zmian z lat poprzednich, ale również dlatego, że w przeciwieństwie do lat poprzednich Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na wydłużenie terminów związanych z rozliczeniem rocznym i sprawozdaniem finansowym. Kolejne miesiące upłyną zaś podatnikom pod znakiem śledzenia nowych przepisów i przygotowywaniem się do ich wdrożenia. Zmiany są bowiem nieuniknione.

Samochód na estońskim CIT. Czy trzeba płacić podatek od wydatków niezwiązanych z działalnością?

Mimo upływu czasu od nowelizacji przepisów dotyczących estońskiego CIT, która nastąpiła 1 stycznia 2023 r., nie wykształciła się istotna (albo nawet żadna) praktyka interpretacyjna dotycząca prywatnego użytku samochodów na CIT estońskim. Wydaje się, że obecnie powszechne stało się założenie, że w takiej sytuacji podatek jest należny. Czy jednak to podejście jest słuszne i znajduje oparcie w obecnych regulacjach?

Komentarz Michała Półtoraka dla Samar.pl

Czy brak uprawnień do prowadzenia pojazdów po stronie jednoosobowego przedsiębiorcy stanowi przeszkodę w zaliczaniu do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych i wydatków związanych z pojazdem?

Jak uniknąć dziedziczenia niechcianego spadku?

Gdy sytuacja prawna dziedziczonego spadku jest niejasna lub gdy wartość długów przewyższa wartość wykazaną w inwentarzu stanu czynnego spadku, spadkobierca zwykle nie jest zainteresowany jego dziedziczeniem. Aby było to możliwe, musi on złożyć skuteczne oświadczenie o odrzuceniu spadku, przestrzegając ustawowego terminu, który wynosi 6 miesięcy. Uchylenie się od skutków prawnych niezachowania tego terminu jest możliwe, ale wymaga podjęcia dodatkowych działań przez niedoszłego spadkobiorcę, a także wykazania, że dochował on należytej staranności.

Leasing a nowe sankcje dla nietrzeźwych kierowców

Zgodnie z przyjętą na początku ubiegłego roku nowelizacją kodeksu karnego, 14 marca 2024 r. zaczęła obowiązywać sankcja w postaci przepadku pojazdu lub jego równowartości, którą zagrożeni są sprawcy popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – m.in. będący w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Niektóre z przyjętych regulacji mają istotne znaczenie dla samochodów będących przedmiotem umowy leasingu – zarówno od strony finansujących, jak i korzystających.