testowy-wpis

Umowa leasingu, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo? Fiskus na „tak”

Lato light : rozmiar 16

Przepisy przewidują możliwość zawarcia umowy leasingu dotyczącą wartości niematerialnych i prawnych. Rzadko jednak przedmiotem umowy jest przedsiębiorstwo mające pełną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Obowiązujące regulacje dopuszczają jednak taką możliwość – o czym świadczy wydana niedawno interpretacja Dyrektora KIS. Należy ją jednak traktować raczej w kategoriach ciekawostki, a leasing finansowy przedsiębiorstwa pozostanie rozwiązaniem stosowanym przy przekształceniach formy prowadzenia działalności.

Wyniki branży leasingowej za pierwsze półrocze 2022 r., ogłoszone 27 lipca 2022 r. przez Związek Polskiego Leasingu, potwierdzają niesłabnące zainteresowanie przedsiębiorców tą formą finansowania ich działalności. Zdecydowana większość zawieranych umów dotyczy podlegających amortyzacji środków trwałych, takich jak samochody, ciągniki, naczepy, maszyny czy też inne urządzenia przemysłowe. Obowiązujące przepisy prawa podatkowego przewidują jednak również możliwość zawierania umów leasingu, których przedmiotami są wartości niematerialne i prawne. Leasing praw autorskich w postaci licencji do oprogramowania czy też leasing znaku towarowego nie budzą co do zasady kontrowersji (oczywiście pod warunkiem spełnienia wymogów formalnoprawnych co do prawidłowego określenia przedmiotu i prawnej możliwości przenoszenia tych praw) i niektóre z firm leasingowych są gotowe na udzielanie finansowania w tym zakresie.

Lato light : rozmiar 17

Przepisy przewidują możliwość zawarcia umowy leasingu dotyczącą wartości niematerialnych i prawnych. Rzadko jednak przedmiotem umowy jest przedsiębiorstwo mające pełną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Obowiązujące regulacje dopuszczają jednak taką możliwość – o czym świadczy wydana niedawno interpretacja Dyrektora KIS. Należy ją jednak traktować raczej w kategoriach ciekawostki, a leasing finansowy przedsiębiorstwa pozostanie rozwiązaniem stosowanym przy przekształceniach formy prowadzenia działalności.

Wyniki branży leasingowej za pierwsze półrocze 2022 r., ogłoszone 27 lipca 2022 r. przez Związek Polskiego Leasingu, potwierdzają niesłabnące zainteresowanie przedsiębiorców tą formą finansowania ich działalności. Zdecydowana większość zawieranych umów dotyczy podlegających amortyzacji środków trwałych, takich jak samochody, ciągniki, naczepy, maszyny czy też inne urządzenia przemysłowe. Obowiązujące przepisy prawa podatkowego przewidują jednak również możliwość zawierania umów leasingu, których przedmiotami są wartości niematerialne i prawne. Leasing praw autorskich w postaci licencji do oprogramowania czy też leasing znaku towarowego nie budzą co do zasady kontrowersji (oczywiście pod warunkiem spełnienia wymogów formalnoprawnych co do prawidłowego określenia przedmiotu i prawnej możliwości przenoszenia tych praw) i niektóre z firm leasingowych są gotowe na udzielanie finansowania w tym zakresie.

Lato : rozmiar 17

Przepisy przewidują możliwość zawarcia umowy leasingu dotyczącą wartości niematerialnych i prawnych. Rzadko jednak przedmiotem umowy jest przedsiębiorstwo mające pełną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Obowiązujące regulacje dopuszczają jednak taką możliwość – o czym świadczy wydana niedawno interpretacja Dyrektora KIS. Należy ją jednak traktować raczej w kategoriach ciekawostki, a leasing finansowy przedsiębiorstwa pozostanie rozwiązaniem stosowanym przy przekształceniach formy prowadzenia działalności.

Wyniki branży leasingowej za pierwsze półrocze 2022 r., ogłoszone 27 lipca 2022 r. przez Związek Polskiego Leasingu, potwierdzają niesłabnące zainteresowanie przedsiębiorców tą formą finansowania ich działalności. Zdecydowana większość zawieranych umów dotyczy podlegających amortyzacji środków trwałych, takich jak samochody, ciągniki, naczepy, maszyny czy też inne urządzenia przemysłowe. Obowiązujące przepisy prawa podatkowego przewidują jednak również możliwość zawierania umów leasingu, których przedmiotami są wartości niematerialne i prawne. Leasing praw autorskich w postaci licencji do oprogramowania czy też leasing znaku towarowego nie budzą co do zasady kontrowersji (oczywiście pod warunkiem spełnienia wymogów formalnoprawnych co do prawidłowego określenia przedmiotu i prawnej możliwości przenoszenia tych praw) i niektóre z firm leasingowych są gotowe na udzielanie finansowania w tym zakresie.

Obecna czcionka  Montserrat powiększona : rozmiar 16

Przepisy przewidują możliwość zawarcia umowy leasingu dotyczącą wartości niematerialnych i prawnych. Rzadko jednak przedmiotem umowy jest przedsiębiorstwo mające pełną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Obowiązujące regulacje dopuszczają jednak taką możliwość – o czym świadczy wydana niedawno interpretacja Dyrektora KIS. Należy ją jednak traktować raczej w kategoriach ciekawostki, a leasing finansowy przedsiębiorstwa pozostanie rozwiązaniem stosowanym przy przekształceniach formy prowadzenia działalności.

Wyniki branży leasingowej za pierwsze półrocze 2022 r., ogłoszone 27 lipca 2022 r. przez Związek Polskiego Leasingu, potwierdzają niesłabnące zainteresowanie przedsiębiorców tą formą finansowania ich działalności. Zdecydowana większość zawieranych umów dotyczy podlegających amortyzacji środków trwałych, takich jak samochody, ciągniki, naczepy, maszyny czy też inne urządzenia przemysłowe. Obowiązujące przepisy prawa podatkowego przewidują jednak również możliwość zawierania umów leasingu, których przedmiotami są wartości niematerialne i prawne. Leasing praw autorskich w postaci licencji do oprogramowania czy też leasing znaku towarowego nie budzą co do zasady kontrowersji (oczywiście pod warunkiem spełnienia wymogów formalnoprawnych co do prawidłowego określenia przedmiotu i prawnej możliwości przenoszenia tych praw) i niektóre z firm leasingowych są gotowe na udzielanie finansowania w tym zakresie.

Obecna czcionka  Montserrat powiększona : rozmiar 15, zwiększona interlinia

Przepisy przewidują możliwość zawarcia umowy leasingu dotyczącą wartości niematerialnych i prawnych. Rzadko jednak przedmiotem umowy jest przedsiębiorstwo mające pełną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Obowiązujące regulacje dopuszczają jednak taką możliwość – o czym świadczy wydana niedawno interpretacja Dyrektora KIS. Należy ją jednak traktować raczej w kategoriach ciekawostki, a leasing finansowy przedsiębiorstwa pozostanie rozwiązaniem stosowanym przy przekształceniach formy prowadzenia działalności.

Wyniki branży leasingowej za pierwsze półrocze 2022 r., ogłoszone 27 lipca 2022 r. przez Związek Polskiego Leasingu, potwierdzają niesłabnące zainteresowanie przedsiębiorców tą formą finansowania ich działalności. Zdecydowana większość zawieranych umów dotyczy podlegających amortyzacji środków trwałych, takich jak samochody, ciągniki, naczepy, maszyny czy też inne urządzenia przemysłowe. Obowiązujące przepisy prawa podatkowego przewidują jednak również możliwość zawierania umów leasingu, których przedmiotami są wartości niematerialne i prawne. Leasing praw autorskich w postaci licencji do oprogramowania czy też leasing znaku towarowego nie budzą co do zasady kontrowersji (oczywiście pod warunkiem spełnienia wymogów formalnoprawnych co do prawidłowego określenia przedmiotu i prawnej możliwości przenoszenia tych praw) i niektóre z firm leasingowych są gotowe na udzielanie finansowania w tym zakresie.