Kolejne awanse w Gekko Taxens

Kolejne awanse w Gekko Taxens

Miło nam poinformować, że Żaneta Napora awansowała na stanowisko starszego prawnika, a Katarzyna Adamiak-Machaj na stanowisko prawnika w Gekko Taxens! 

Żaneta Napora jest absolwentką Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a od 2017 r. członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W trakcie praktyki zdobywała wiedzę i doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz wspierała klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych. Aktualnie zajmuje się doradztwem prawnym dla klientów indywidulanych i korporacyjnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Sporządza pisma procesowe oraz przygotowuje analizy i opinie prawne.

Katarzyna Adamiak-Machaj, prawnik w Gekko Taxens, specjalizuje się w obsłudze prawnej oraz korporacyjnej przedsiębiorstw, w szczególności w prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej i regulacjach konsumenckich. Przygotowuje procedury wewnętrzne AML dla branży faktoringowej i leasingowej. Uczestniczy również w tworzeniu regulacji wewnętrznych i przygotowywaniu umów cywilnoprawnych. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.