Czynny żal (znowu) tylko w wersji papierowej?

Zmiany legislacyjne w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie karnym skarbowym mogą spowodować, że aż do 2029 r. nie będzie można składać „zawiadomienia o czynnym żalu” w formie elektronicznej. Problemu w sprzeczności przepisów nie dostrzega jednak Ministerstwo Finansów, twierdząc, że podatnicy zachowają możliwość przesyłania „zawiadomienia o czynnym żalu” za pośrednictwem Internetu.