Nowe programy kolejną próbą rozwiązania problemu dostępności mieszkań

Prace dotyczące ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe są na końcowym etapie. Projekt reguluje kolejne mechanizmy wsparcia budownictwa mieszkaniowego, a jego przyjęcie ma poprawić dostępność mieszkań, poprzez wprowadzenie programów „bezpieczny kredyt 2%” oraz „bezpieczne mieszkanie”. Jako że wejście w życie ustawy planowane jest już na 1 lipca 2023 r., warto zwrócić uwagę na jej główne założenia i wpływ na rynek nieruchomości mieszkaniowych.

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców wyeliminuje outsourcing?

Projektowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowe regulacje dotyczące zatrudniania obcokrajowców uzasadniane są m.in. potrzebą eliminowania outsourcingu pracowniczego traktowanego jako tzw. ukryta praca tymczasowa. W praktyce uchwalenie nowelizacji w kształcie, w którym została ona skierowana do konsultacji, może zwiększyć liczbę odmownych decyzji o udzieleniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, również w tych przypadkach, gdy zatrudniający go podmiot realizuje legalny outsourcing procesowy.

Sąd Najwyższy kończy z jednoosobowym orzekaniem w II instancji

Rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd II instancji w składzie jednego sędziego na podstawie tzw. ustawy o COVID-19 ogranicza prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy i prowadzi do nieważności postępowania – uznał Sąd Najwyższy 26 kwietnia 2023 r. Niestety, mimo że z poglądem Sądu Najwyższego nie sposób się nie zgodzić, uchwała zamiast rozwiązywać problemy, tylko je mnoży.

Kwartał z Dyrektywą Omnibus. Jak uniknąć błędów?

Przepisy implementujące tzw. Dyrektywę Omnibus weszły w życie 1 stycznia 2023 r. Jedną z najgłośniejszych medialnie zmian było wprowadzenie obowiązku informowania przez przedsiębiorców o najniższej cenie towaru lub usługi obowiązującej w okresie 30 dni przed dokonaną obniżką. Od wprowadzenia powyższego obowiązku minęło już prawie pięć miesięcy. Jak w praktyce wygląda realizacja przez przedsiębiorców nowego obowiązku?

Obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych. Co wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów?

Definicja spółki nieruchomościowej została wprowadzona do ustawy o CIT oraz do ustawy o PIT i obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Spółka ta ma szereg obowiązków związanych z przekazywaniem informacji na temat swojej działalności. Dodatkowe dane zobowiązani są przesyłać także wspólnicy spółek nieruchomościowych. Obowiązująca od 28 lutego 2023 r. interpretacja ogólna Ministra Finansów ma pomóc w ustaleniu kręgu podmiotów zobowiązanych do składania tych informacji. Poniżej analizujemy jej główne tezy.

Fundacja rodzinna dopiero się pojawi, a już doczekała się poprawek

22 maja 2023 r. to ważna data dla rodzinnych biznesów w Polsce – tego dnia w polskim porządku prawnym debiutuje fundacja rodzinna. Regulacje w tym zakresie były oczekiwane i postulowane od lat. Wreszcie, na początku bieżącego roku, przyjęto – i to ponad podziałami politycznymi – stosowną ustawę. Niemal od razu Ministerstwo Finansów podjęło jednak prace nad nowelizacją regulacji podatkowych dotyczących fundacji rodzinnej. Jakich zmian powinni być świadomi podatnicy?

Ustawa covidowa a przedawnienie zobowiązań podatkowych

Z uchwały 7 sędziów NSA wydanej 27 marca 2023 r. wynika, że art. 15zzr ust. 1 pkt 3 ustawy covidowej nie może być stosowany w kontekście wydłużania terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych. Powinno się to przyczynić do ujednolicenia praktyki stosowania tego przepisu przez organy podatkowe, która dotąd w wielu przypadkach była niekorzystna dla podatników. Sprawą otwartą pozostaje to, czy uchwała, która odwołuje się wprost do potencjalnych zobowiązań podatników, będzie przydatna również w kontekście sporów dotyczących postępowań nadpłatowych.

Ministerstwo odpowiada na pytania dotyczące pracy zdalnej

Nowelizacja kodeksu pracy, w ramach której na stałe wprowadzane są do porządku prawnego regulacje dotyczące pracy zdalnej (i jednocześnie uchylane aktualnie obowiązujące przepisy o tzw. telepracy), wchodzi w życie 7 kwietnia 2023 r. W związku z tym pracodawcy przygotowują niezbędną dokumentację pracowniczą, jak choćby porozumienie o pracy zdalnej, ocenę ryzyka zawodowego, informację o BHP i procedurach ochrony danych osobowych. Resort pracy postanowił przedstawić swoje stanowisko dotyczące regulacji, które budzą najwięcej wątpliwości.

Jakie losy podatku od „zrzutek” pieniężnych na cele charytatywne?

Jeden z elementów tzw. ustawy deregulacyjnej, która 26 stycznia 2023 r. została uchwalona przez Sejm, a następnie w całości odrzucona przez Senat, zawierała propozycję zmian do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, której wejście w życie oznaczałoby m.in. opodatkowanie wielu charytatywnych zbiórek internetowych. Tak się jednak nie stanie. Mimo że posłowie odrzucili senackie veto, to przyjęli kolejną nowelizację przepisów dotyczących darowizn, procedowaną w ramach ustawy wprowadzającej pakiet SLIM VAT 3, więc kontrowersyjne zmiany nie zaczną obowiązywać.

Нова форма закону про допомогу громадянам України. Що змінилося?

Менш ніж через рік після початку війни в Україні законодавець вирішив внести зміни до спецзакону про допомогу громадянам цієї країни, які в’їхали на територію Польщі з 24 лютого 2022 року. Нові норми скасували 90-денний термін для оформлення в’їзду до Польщі, але введено 30-денний термін подання заяви на PESEL. Крім того зміни також визначили правила участі у витратах на проживання та харчування громадян України. Також змінилися правила оформлення дозволу на тимчасове проживання.