Artykuł Macieja Gierady dla „Rzeczpospolitej”

Artykuł Macieja Gierady dla „Rzeczpospolitej”

Zasady dokonywania korekt dochodowości w przypadku rozliczeń dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi cały czas stanowią źródło wątpliwości po stronie podatników. Świadczy o tym również interpretacja organu, który nie zgodził się z wnioskodawcą, stwierdzając, że korekta wysokości premii pracowniczych, związana z dostosowaniem bazy kosztowej do warunków ekonomicznych, stanowi korektę cen transferowych.

Jednak zgodnie z niedawnym orzeczeniem WSA w Warszawie w przytoczonej sytuacji korekta powinna być rozpoznawana na zasadach ogólnych, czyli jako tzw. korekta kontraktowa – pisze Maciej Gierada, Lider Praktyki Cen Transferowych i Wycen w Gekko Taxens, w artykule opublikowanym przez „Rzeczpospolitą”.

Jak wskazuje, interpretacja dyrektora KIS, którego rolą jest rozwiązywanie zawiłości podatkowych, z pewnością nie ułatwi rozstrzygania wątpliwości co do korekt dochodowości i ich stosowania w codziennej działalności biznesowej.

Zachęcamy do lektury artykułu Macieja Gierady, w którym autor opisuje rozwój podejścia organów i sądów do kwestii korekt dochodowości, a także przedstawia konsekwencje aktualnej wykładni Dyrektora KIS, która – co ciekawe – wcale nie jest najkorzystniejsza z perspektywy dochodów budżetu państwa.

Skontaktuj się z autorem

Maciej Gierada