Komentarz Łukasza Andruszkiewicza dla Samar.pl

Komentarz Łukasza Andruszkiewicza dla Samar.pl

Jednym z celów nowelizacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie 1 lipca 2021 r., było uszczelnienie poboru akcyzy. Ustawodawcy zależało na wyeliminowaniu praktyk zmierzających do unikania opodatkowania w sytuacji, gdy nabywano samochód ciężarowy (nieopodatkowany akcyzą), rejestrowano go, a następnie zlecano bądź wykonywano jego przebudowę zmieniającą jego rodzaj na osobowy (np. dostawczy z więcej niż jednym rzędem siedzeń lub kamper).

Co jednak w sytuacji, gdy przebudowa, skutkująca zmianą rodzaju na osobowy, nastąpiła przed 2021 r., ale nie została potwierdzona poprzez stosowną zmianę w dowodzie rejestracyjnym? Wówczas konieczność zapłaty akcyzy – co do zasady – nie powstanie, co potwierdza interpretacja, którą na łamach portalu IBRM Samar komentuje doradca podatkowy Łukasz Andruszkiewicz, menedżer w Gekko Taxens.

Ekspert zwraca jednak uwagę na istotne zastrzeżenia, które zawierają przepisy. Jeśli organ powoła się na art. 101 ust. 5 AKCu, może wezwać do zapłaty akcyzy, nawet jeśli podatnik będzie twierdził, że przebudowa pojazdu nastąpiła przed wejściem przepisów uszczelniających.

Skontaktuj się z autorem

Łukasz Andruszkiewicz