Komentarz Małgorzaty Sobońskiej-Szylińskiej dla Prawo.pl

Komentarz Małgorzaty Sobońskiej-Szylińskiej dla Prawo.pl

Prawo.pl informuje o wątpliwościach dotyczących stosowania przez Krajową Administrację Skarbową uprawnień w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych o podatnikach od podmiotów gospodarczych, np. administratorów portali internetowych. Zdaniem ekspertów korzystanie z tych uprawnień często odbywa się bez wyraźnej podstawy prawnej, przez co działania te mogą nosić znamiona inwigilacji.

Kontrowersje budzi w szczególności art. 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przyznaje organom KAS prawo pozyskiwania od różnego rodzaju podmiotów danych dotyczących podatników, w tym danych osobowych, a także informacji o czynnościach podejmowanych przez podatników, jeśli mogą one mieć wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązań podatkowych.

Istotny jest tutaj bezpośredni związek pozyskiwanych informacji z ewentualnym powstaniem obowiązku podatkowego. Organ prawie zawsze jest w stanie wskazać tego rodzaju potencjalny wpływ lub związek

„Istotny jest tutaj bezpośredni związek pozyskiwanych informacji z ewentualnym powstaniem obowiązku podatkowego. Organ prawie zawsze jest w stanie wskazać tego rodzaju potencjalny wpływ lub związek” – komentuje na łamach Prawo.pl adwokat Małgorzata Sobońska-Szylińska, MBA, partner w Gekko Taxens. I choć – jak dodaje – istnienie związku można próbować kwestionować w procedurze zażaleniowej, to biorąc pod uwagę rozbieżne orzecznictwo sądów, nie zawsze może się to okazać skuteczne.

Więcej na temat coraz większego zainteresowania działalnością podatników ze strony fiskusa – nie tylko w związku z budzącym kontrowersje art. 45 ustawy o KAS – a także konsekwencjach tego trendu – w tekście autorstwa Wiesławy Moczydłowskiej z Prawo.pl

Skontaktuj się z autorem

Małgorzata Sobońska-Szylińska