Komentarz Marty Szafarowskiej dla Businessinsider.com.pl

Komentarz Marty Szafarowskiej dla Businessinsider.com.pl

Business Insider opublikował artykuł, stanowiący niejako odpowiedź na pytanie czytelnika, który miał wątpliwości dotyczące prawidłowego rozliczenia VAT w odniesieniu do samochodu wykupionego wcześniej z leasingu w przypadku zamknięcia działalności.

„Jeśli podatnik wykupił samochód z leasingu np. za 500 zł i odliczył 50 proc. VAT w związku z tym zakupem, to likwidując działalność, będzie zmuszony go opodatkować. Rozliczenie VAT nie jest jednak największym problemem. Jest nim określenie podstawy opodatkowania” – wyjaśnia doradca podatkowy Marta Szafarowska, partner zarządzający w Gekko Taxens.

Marta Szafarowska wskazuje również, jaką cenę należy przyjąć za podstawę opodatkowania, a także udziela odpowiedzi na pytanie, jak powinno wyglądać prawidłowe rozliczenie, gdyby przed likwidacją działalności samochód został sprzedany. Szczegóły w tekście autorstwa Łukasza Zalewskiego.

Skontaktuj się z autorem

Marta Szafarowska