Komentarz Weroniki Grzędy dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Komentarz Weroniki Grzędy dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie dotyczące możliwości działania przez małżonków w ramach jednego gospodarstwa rolnego jako dwóch odrębnych podatników VAT.  Jak czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej” do tej pory polskie sądy twierdziły, że jeśli wspólne gospodarstwo prowadzą np. małżonkowie i mąż jako pierwszy zarejestrował się dla celów VAT, to takie prawo traci żona. TSUE stwierdził, że polskie regulacje są sprzeczne z przepisami unijnymi.

Wyrok otworzył furtkę dla prowadzenia dwóch odrębnych działalności objętych wspólnością majątkową. Każda z nich może oznaczać wybór optymalnego sposobu rozliczeń, ale będzie się to wiązać z koniecznością wykazania, że faktycznie działalności te są prowadzone samodzielnie i są odrębne pod kątem organizacyjnym, ekonomicznym i gospodarczym.

Konsekwencje orzeczenia TSUE komentuje na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” adwokat Weronika Grzęda z Gekko Taxens. – Wyrok otworzył furtkę dla prowadzenia dwóch odrębnych działalności objętych wspólnością majątkową. Każda z nich może oznaczać wybór optymalnego sposobu rozliczeń, ale będzie się to wiązać z koniecznością wykazania, że faktycznie działalności te są prowadzone samodzielnie i są odrębne pod kątem organizacyjnym, ekonomicznym i gospodarczym.

  • Czy podatnicy prowadzący gospodarstwa będą mogli występować o zwrot VAT-u?
  • Jakiego okresu dotyczą faktury, co do których będzie można wnioskować o zwrot nadpłaty?
  • Czy rolnicy będą mogli również liczyć na odsetki?

Skontaktuj się z autorem

Weronika Grzęda