NSA – optymalizacja podatku od nieruchomości

NSA podejmie uchwałę dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych

19 kwietnia 2018 r. NSA zadał pytanie prawne do poszerzonego składu siedmiu sędziów w celu rozstrzygnięcia sporu co do wykładni art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.). Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciążył na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku. 

Sporny przepis, w okresie jego obowiązywania dawał podatnikom (szczególnie centrom handlowym), możliwość optymalizacji podatku od nieruchomości poprzez wyodrębnianie własności lokali. NSA powziął jednak wątpliwość, czy przepis ten ma zastosowanie w przypadku gdy wyodrębnione lokale, z własnością których wiąże się udział w nieruchomości wspólnej, znajdują się we własności tego samego podmiotu, czy też niezbędne jest aby lokale te stanowiły własność więcej niż jednego podmiotu? Na rozstrzygnięcie NSA trzeba poczekać około 3 miesięcy. Warto zwrócić uwagę, że obecnie nie jest już możliwa wspomniana optymalizacja podatkowa, bowiem jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.


Maja Fabrowska