Wrzesień pełen wspaniałych informacji dla Gekko Taxens!

Wrzesień pełen wspaniałych informacji dla Gekko Taxens!

Tym razem z dumą i radością pragniemy ogłosić, że Katarzyna Adamiak-Machaj złożyła ślubowanie adwokackie przed Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a Mateusz Wrzosek ślubował wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Katarzyna specjalizuje się w obsłudze prawnej oraz korporacyjnej przedsiębiorstw, w szczególności w prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej i regulacjach konsumenckich. Przygotowuje procedury wewnętrzne AML dla branży faktoringowej i leasingowej. Uczestniczy w tworzeniu regulacji wewnętrznych i przygotowywaniu umów cywilnoprawnych.

Mateusz zdobywał doświadczenie m.in. w dziale księgowym spółki outsourcingowej, dzięki czemu łączy kompetencje księgowe z podatkowymi. Zajmuje się głównie podatkiem dochodowym od osób prawnych, m.in. przygotowywaniem opinii podatkowych, pism procesowych oraz przeglądami podatkowymi. Mateusz jest również współautorem opracowania „Rozliczenie spółek komandytowych. Praktyczna broszura dla działów księgowości”.