Komentarz Łukasza Andruszkiewicza dla Businessinsider.com.pl

Komentarz Łukasza Andruszkiewicza dla Businessinsider.com.pl

Wakacje to czas zagranicznych wyjazdów, również wynajmowanymi i leasingowanymi pojazdami. Business Insider pisze o tym, jakich formalności należy dopełnić, by podróż mogła dojść do skutku, a jednocześnie nie naraziła użytkownika takiego samochodu na kary umowne i inne problemy.

W artykule wypowiada się m.in. doradca podatkowy Łukasz Andruszkiewicz, menedżer w Gekko Taxens, który wskazuje, że finansujący, jak i wynajmujący mogą wymagać poinformowania ich o miejscu wyjazdu leasingowanym lub wynajmowanym samochodem. Z uwagi na sytuację geopolityczną mogą też nie zezwalać na podróże takimi pojazdami na Białoruś czy Ukrainę.

Restrykcje mogą też dotyczyć ubezpieczenia. „Należy zwrócić uwagę na to, czy zawarta umowa ubezpieczenia pojazdu przewiduje odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe poza granicami Polski. Być może wyjazd zagraniczny wymagać będzie zmiany zakresu ubezpieczenia” – zaznacza Łukasz Andruszkiewicz, przestrzegając, że to korzystający i najemca w okresie trwania umowy odpowiadają za pojazdy powierzone im do używania.

Skontaktuj się z autorem

Łukasz Andruszkiewicz