Komentarz Łukasza Andruszkiewicza dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Komentarz Łukasza Andruszkiewicza dla „Dziennika Gazety Prawnej”

komentarz Łukasz Andruszkiewicz

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze o problemach z prawidłowym rozliczeniem cesji wierzytelności, które dotykają m.in. firmy z branży leasingowej i motoryzacyjnej. Wynikają one z wątpliwości związanych z tym, czy takie transakcje powinny być opodatkowane VAT czy PCC. Towarzyszą one nie tylko przedsiębiorcom, bo odmienne zdanie w tej kwestii mają fiskus i sądy, czego dowodem jest niedawny wyrok WSA w Warszawie, który uchylił wcześniejszą interpretację wydaną przez Dyrektora KIS. 

Jak czytamy w tekście Agnieszki Pokojskiej, z orzecznictwa TSUE i NSA wynika, że kluczowe jest ustalenie, czy wierzytelność, która jest cedowana na inny podmiot, jest trudna, czy nie ma problemów z jej wyegzekwowaniem. Konsekwencje, które wynikają ze stanu faktycznego danej sprawy, wyjaśnił na łamach „DGP” Łukasz Andruszkiewicz, doradca podatkowy i menedżer w Gekko Taxens.

Gdy cesjonariusz nabywa wierzytelność od cedenta za cenę, która jest niższa od nominalnej wartości wierzytelności i nie towarzyszy temu żadne wynagrodzenie z tytułu nabycia długu, a przy tym umowa zawarta jest na własne ryzyko nabywcy (czyli cesjonariusza), to nie mamy do czynienia z odpłatną usługą w rozumieniu przepisów VAT

„Gdy cesjonariusz nabywa wierzytelność od cedenta za cenę, która jest niższa od nominalnej wartości wierzytelności i nie towarzyszy temu żadne wynagrodzenie z tytułu nabycia długu, a przy tym umowa zawarta jest na własne ryzyko nabywcy (czyli cesjonariusza), to nie mamy do czynienia z odpłatną usługą w rozumieniu przepisów VAT” – wskazuje ekspert. Jak zauważa, inaczej będzie w sytuacji, gdy wierzytelność nie ma charakteru trudnej, a nabywcy przysługuje wynagrodzenie w postaci dyskonta.

Skontaktuj się z autorem

Łukasz Andruszkiewicz