Komentarz Łukasza Andruszkiewicza dla Samar.pl

Komentarz Łukasza Andruszkiewicza dla Samar.pl

„Zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne, traktują kwestię wykorzystywania środka transportu przez podmiot inny niż podatnik szeroko, nie utożsamiając pojęcia «wykorzystywania» jedynie z faktyczną i bezpośrednią eksploatacją, ale także generowania przychodów w związku z takim środkiem transportu” – wyjaśnia doradca podatkowy Łukasz Andruszkiewicz, menedżer w Gekko Taxens, komentując dla IBRM Samar niedawny wyrok WSA w Olsztynie.

Dotyczył on możliwości zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych w wysokości 40% w skali roku (przeznaczonej dla używanych środków transportu), a w konsekwencji szybszej amortyzacji pojazdów.

Jaki był stan faktyczny sprawy, której dotyczy wspomniany wyrok? Co w praktyce zmieniła definicja używanego środka trwałego w ustawie o PIT i CIT, która obowiązuje od 2021 r.? Odpowiedzi w komentarzu opublikowanym na samar.pl.

Skontaktuj się z autorem

Łukasz Andruszkiewicz