Komentarz Małgorzaty Sobońskiej-Szylińskiej dla Business Insider

Komentarz Małgorzaty Sobońskiej-Szylińskiej dla Business Insider

Business Insider pisze o podatku od spadków i darowizn, m.in. w kontekście podwyższenia kwot wolnych w poszczególnych grupach podatkowych. Największy wzrost dotyczy grupy I, w ramach której rozliczane są m.in. darowizny nabywane przez zięcia lub synową od teściów. Biorąc pod uwagę, że przedmiotem takich darowizn są często samochody, a ich ceny również ostatnio znacznie wzrosły, zachodzi ryzyko, że wartość darowizny nie będzie odpowiadać wycenie rynkowej.

Jak wyjaśnia na łamach Business Insidera adwokat Małgorzata-Sobońska-Szylińska, partner zarządzający w Gekko Taxens, w takiej sytuacji organ może wezwać obdarowanego do wskazania rzeczywistej wartości nabytych rzeczy. „Jeśli nabywca nie odpowie na wezwanie lub poda inną, nierynkową wartość, naczelnik urzędu skarbowego może określić ją na podstawie opinii biegłego rzeczoznawcy. Podatnik będzie mógł przedstawić własną wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę, któremu zleci on jej dokonanie” – wskazuje ekspert Gekko Taxens.

W tekście autorstwa Łukasza Zalewskiego komentuje również inne aspekty związane z podatkiem od spadków i darowizn. Więcej na ten temat w artykule publikowanym na portalu Business Insider.

Skontaktuj się z autorem

Małgorzata Sobońska-Szylińska