Komentarz Marty Szafarowskiej dla Samar.pl

Komentarz Marty Szafarowskiej dla Samar.pl

Choć w teorii zmiany podatkowe wprowadzane w ostatnich miesiącach tylko w wąskim zakresie skupiały się na motoryzacji jako takiej, to w rzeczywistości trzeba na nie patrzeć w znacznie szerszym kontekście. Dla dealerów istotna była nowelizacja regulacji dotyczących estońskiego CIT. Dla dystrybutorów większe znaczenie miało zaś obniżenie limitu kosztów finansowania dłużnego.

Dobrą wiadomością dla wszystkich była zaś prolongata – do końca bieżącego roku – zawieszenia podatku minimalnego.

Pozostając przy roku 2023… Jaki będzie, jeśli chodzi o wyzwania i zmiany prawnopodatkowe w motoryzacji? „Mniej intensywny i chaotyczny, ale nie należy spodziewać się, by pracownicy odpowiedzialni za kwestie podatkowe i prawne w najbliższych 12 miesiącach narzekali na nudę” – zapowiada Marta Szafarowska, doradca podatkowy i partner w Gekko Taxens, w komentarzu publikowanym przez IBRM Samar.

Skontaktuj się z autorem

Marta Szafarowska