Komentarz Michała Półtoraka dla Samar.pl

Komentarz Michała Półtoraka dla Samar.pl

Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w działalności wiele samochodów, mogą rozważać wynajmowanie ich swoim pracownikom, np. tylko poza godzinami funkcjonowania firmy i w dni wolne od pracy.

Czy w sytuacji gdy kwota miesięcznego czynszu za najem jest niższa od rynkowej, ale jednocześnie wyższa niż ryczałt z tytułu używania pojazdów służbowych do celów prywatnych (400 zł), pracownik uzyska częściowo nieodpłatne świadczenie powodujące powstanie przychodu ze stosunku pracy?

Tego zagadnienia dotyczyła niedawna interpretacja Dyrektora KIS, którą dla IBRM Samar skomentował Michał Półtorak, konsultant w Gekko Taxens.

Skontaktuj się z autorem

Michał Półtorak