Kompensaty wielostronne podlegają podzielonej płatności

Kompensaty wielostronne podlegają podzielonej płatności

Stosowanie limitu w wysokości 150 tys. zł oraz opodatkowanie usługi ubezpieczeniowe podatkiem u źródła – tych dwóch tematów istotnych dla branży leasingowej dotyczą najnowsze wyroki sądów administracyjnych. Warto jednak zwrócić uwagę również na ostatnie interpretacje podatkowe w sprawie kompensat wielostronnych oraz przepisów w zakresie tzw. Białej Listy Podatników. 

Usługi ubezpieczeniowe a WHT

Usługi ubezpieczeniowe nie są usługami podobnymi do usług gwarancji i poręczeń. Dlatego też, składka ubezpieczeniowa zapłacona za granicę nie jest opodatkowana w Polsce podatkiem u źródła.

Więcej: Wyrok WSA w Bydgoszczy z 22.1.2020, sygn. I SA/Bd 655/19, Wyrok WSA w Poznaniu z 11.02.2020 r., sygn. I SA/Po 927/19

Ograniczenie z art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT także dla opłat z tytułu najmu samochodów

Jeżeli podatnik ponosi opłaty z umowy leasingu operacyjnego lub umowy najmu, to także do tych należności będzie miał zastosowanie limit 150 tys. zł wskazany w art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT. Zdaniem WSA, inna wykładnia tego przepisu oznaczałaby, że jest to przepis martwy i nigdy nie miałby zastosowania.

Więcej: Wyrok WSA w Warszawie z 7 lutego 2020 r., sygn. III SA/Wa 932/19

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w kompensatach wielostronnych

Wielostronna kompensata należności i zobowiązań w ramach grupy kapitałowej podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, jeśli dotyczy transakcji obejmujących towary i usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Więcej: Interpretacja Dyrektora KIS z 17.1.2020, nr 0111-KDIB3-1.4012.626.2019.1.ICz

Stała współpraca z kontrahentem a obowiązek zapłaty na rachunek z białej listy

W razie stałej współpracy z kontrahentem (przewoźnikiem) nie należy sumować wartości poszczególnych usług kontrahenta. Jeżeli każda z nich osobno nie przekracza 15 tys. zł nie zachodzi konieczność weryfikowania jego rachunku na tzw. Białej Liście Podatników.

Więcej: Interpretacja indywidualna z 31.1.2020, nr 0114-KDIP2-2.4010.513.2019.2.RK

NSA: nie każdy wydatek związany z procesem sądowym będzie stanowił koszt uzyskania przychodu

O tym, czy dany wydatek związany z prowadzeniem procesu sądowego będzie stanowił koszt uzyskania przychodu decydują konkretne okoliczności sprawy, przez co nie można o tej kwalifikacji przesądzać z góry. Natomiast, jeżeli w stanie faktycznym sprawy, podatnik nie miał racji i mógł spodziewać się zakończenia procesu na jego niekorzyść, to poniesiony wydatek nie powinien stanowić dla niego kosztu uzyskania przychodu.

Więcej: Wyrok NSA z 18 lutego 2020 r., sygn. II FSK 631/18

bartosz_mazur

Autor: Bartosz Mazur