Rabaty pośrednie w leasingu – jakie skutki podatkowe?

Dyrektor KIS wydał interpretację, która może stanowić cenne źródło informacji dla dystrybutorów pojazdów lub urządzeń, których działania ukierunkowane są na zwiększenie wolumenu sprzedaży poprzez udzielenie dofinansowania do umów leasingu. Odnosi się ona do skutków podatkowych kwot dofinansowania przekazywanych na rzecz finansującego, a także „dopłat do wykupu”, która może być należna spółce leasingowej, gdy korzystający nie zdecyduje się na wykup przedmiotu umowy, a cena uzyskana w związku z jego późniejszą sprzedażą jest niższa niż kwota wykupu z pierwotnej umowy.

KSeF. Kiedy i czy w całkowicie nowej odsłonie?

Zgodnie z zapowiedziami wystartowały spotkania w ramach grup konsultacyjnych dotyczących KSeF organizowane przez Ministerstwo Finansów. Po ich zakończeniu rozpoczną się prace, które mają zaowocować projektem zmian legislacyjnych w tym obszarze. Resort finansów zapewnia również, że do czerwca 2024 r. zostaną przyjęte przepisy, które pozwolą odroczyć termin wejścia w życie KSeF, przy czym nowa data wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania nadal nie jest znana.

TSUE: należyta staranność uwolni podatnika od ciężaru VAT z fałszywych faktur

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął się niedawno kwestią możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności podatnika podatku VAT, którego pracownik wystawił fałszywą fakturę, posługując się tożsamością pracodawcy jako podatnika bez jego wiedzy i zgody. Innymi słowy – TSUE wypowiedział się, czy w takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury z jego danymi? Co do zasady bowiem, wykazany na fakturze VAT jest należny od jej wystawcy również w przypadku braku rzeczywistej transakcji podlegającej opodatkowaniu.

Prowizja od unijnego kontrahenta za sprzedaż przedłużonych gwarancji. Co z VAT?

Przedsiębiorcy działający w sektorze motoryzacyjnym i leasingowym niekiedy oferują swoim klientom możliwości zawarcia umów ubezpieczenia. Różnorodność modeli takiej działalności sprzyja powstawaniu niepewności związanej z kwalifikacją takich transakcji na gruncie VAT – zwłaszcza w przypadku gdy firma ubezpieczeniowa nie ma w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności. Wskazówek dla ustalenia poprawnego zaklasyfikowania tego typu rozliczeń dostarcza jednak orzecznictwo TSUE.

Koniec zamieszania z przejściem na estoński CIT w trakcie roku

Przy przejściu na estoński CIT, oprócz spełnienia szeregu warunków, podatnik musi również złożyć zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem (ZAW-RD). Mogłoby się wydawać, że to zwykła formalność, jednak ubiegłoroczna interpretacja Dyrektora KIS oraz wyrok WSA w Warszawie zburzyły spokój podatników. Na szczęście z pomocą przyszedł Minister Finansów i wydał w tej sprawie interpretację ogólną.

Czy koparka to środek transportu? Interpelacja na ratunek przedsiębiorcom

Problem niejednolitego podejścia organów podatkowych co do tego, czy koparki powinny być klasyfikowane jako środki transportu, czy też nie, został zauważony. Na wątpliwości przedsiębiorców pojawiające się w tym obszarze zwrócił uwagę poseł Tomasz Głogowski, składając interpelację poselską do Ministra Finansów. Na czym polega chaos pojęciowy w tym zakresie?

Czy można wyleasingować niekompletny środek trwały?

Ustawa o CIT stanowi, że przedmiotem leasingu mogą być środki trwałe „kompletne i zdatne do użytku”, a więc z pozoru takie, które są w pełni wyposażone i gotowe do spełniania swoich funkcji. Czy jednak w przypadku firmy leasingowej nie jest możliwe przyjęcie, że „kompletność i zdatność do użytku” należy oceniać z perspektywy finansującego, a nie – od strony czysto technicznej? I czy jest możliwe leasingowanie środka trwałego nie w pełni wyposażonego, np. pozbawionego kół lub innych części?

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT. W jakich sytuacjach możliwe i warte rozważenia?

rezygnacja_VAT_zwlonienie

Od 1 stycznia 2022 r., kiedy wprowadzono art. 43 ust. 22 do ustawy o VAT, podatnicy mogą zrezygnować ze zwolnienia podatkowego dla niektórych typów usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 38–41 ustawy. Możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT dotyczy jednak konkretnych rodzajów usług, np. udzielania kredytów lub pożyczek, ale już nie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Wśród zalet rezygnacji ze zwolnienia należy wymienić m.in. możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z tego rodzaju działalnością.

Fundacja rodzinna sprzedaje nieruchomość – co z VAT?

Jeden z rodzajów działalności gospodarczej, którą może wykonywać fundacja rodzinna, dotyczy zbywania przez nią mienia. Wątpliwości mogą dotyczyć jednak zbycia nieruchomości przez taki podmiot i kwalifikacji takiej transakcji w VAT. Wskazówek w tym zakresie nie dostarczają przepisy, które nie odnoszą się wprost do tej formy prawnej, ale pomocne mogą okazać się kryteria, które organy stosują w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości pochodzących z majątku prywatnego osób fizycznych.

Benefity pracownicze w kosztach. Organy idą z duchem czasu?

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zapewnienie pracownikom benefitów od lat wiąże się z wątpliwościami. Potęgują je nowe typy świadczeń, którymi pracodawcy starają się zachęcić do pracy w ich organizacji. Znajduje to odzwierciedlenie we wnioskach o interpretacje indywidualne. W ostatnim czasie podatnicy zapytali organy m.in. o możliwość zaliczania do kosztów wydatków na catering, zajęcia sportowe, a nawet na urządzenie gabinetu masażu w siedzibie firmy.