Koniec zamieszania z przejściem na estoński CIT w trakcie roku

Koniec zamieszania z przejściem na estoński CIT w trakcie roku

Przy przejściu na estoński CIT, oprócz spełnienia szeregu warunków, podatnik musi również złożyć zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem (ZAW-RD). Mogłoby się wydawać, że to zwykła formalność, jednak ubiegłoroczna interpretacja Dyrektora KIS oraz wyrok WSA w Warszawie zburzyły spokój podatników. Na szczęście z pomocą przyszedł Minister Finansów i wydał w tej sprawie interpretację ogólną.

Omawiany problem był już przedmiotem pogłębionej analizy – w artykule „(Nie)zwykła formalność przy przejściu na estoński CIT w trakcie roku”, do którego lektury zachęcam.

Możliwie najbardziej upraszczając to zagadnienie, przy przejściu na estoński CIT w trakcie roku większość podatników składała zawiadomienie ZAW-RD do końca pierwszego miesiąca opodatkowania ryczałtem, a sprawozdanie finansowe sporządzali w trzymiesięcznym terminie wynikającym z ustawy o rachunkowości. Tymczasem w jednej z interpretacji Dyrektor KIS stwierdził, że skuteczne złożenie zawiadomienia wymaga posiadania gotowego sprawozdania finansowego. Inaczej mówiąc – wykładania organu zmierzała do tego, by trzymiesięczny okres na sporządzenie sprawozdania finansowego wynikający z ustawy o rachunkowości został skrócony do jednego miesiąca. Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który – co zaskakujące – przyznał rację fiskusowi.

Problem został dostrzeżony przez Ministerstwo Finansów, które obiecało zająć się sprawą. I rzeczywiście – 25 stycznia 2024 r. opublikowana została interpretacja ogólna nr DD8.8203.1.2023 w sprawie składania zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Resort finansów dość sprawnie zareagował na problem i ostatecznie rozwiał wątpliwości w zakresie przejścia na estoński CIT w trakcie roku. Nie może jednak umknąć uwadze fakt, że interpretacja indywidualna i wyrok WSA, choć już nieistotne, pozostaną w orzecznictwie.

Minister Finansów potwierdził w niej, że w celu skutecznego przejścia na estoński CIT w trakcie roku, należy:

  1. zamknąć księgi rachunkowe na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego przejście na estoński CIT;
  2. złożyć zawiadomienie ZAW-RD – do końca pierwszego miesiąca opodatkowania ryczałtem;
  3. sporządzić sprawozdanie finansowe – w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego (tj. od dnia zamknięcia ksiąg, czyli ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego przejście na ryczałt od dochodów spółek).

Cieszy fakt, że dzięki presji ze strony podatników, mediów i ekspertów resort finansów dość sprawnie zareagował na problem i ostatecznie rozwiał wątpliwości w zakresie przejścia na estoński CIT w trakcie roku. Doceniając Ministerstwo za sprawną reakcję w tej sprawie, można też wyrazić nadzieję, że w przypadku innych kontrowersyjnych zagadnień podatkowych strona rządowa będzie równie zaangażowana i przyjazna podatnikom.

Nie może również umknąć uwadze fakt, że interpretacja indywidualna i wyrok WSA, choć już nieistotne, pozostaną w orzecznictwie.

Mateusz Wrzosek

Autor: Mateusz Wrzosek, doradca podatkowy