Zmiana statusu strony umowy leasingu a ryzyko podatku bankowego

Firmy, które w ofercie posiadają leasing z obowiązkiem wykupu lub pożyczkę, i oferują te produkty przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność, powinny być świadome ryzyka podlegania obowiązkowi zapłaty tzw. podatku bankowego. Dotyczy ono sytuacji, w których w trakcie trwania umowy dochodzi do zamknięcia działalności gospodarczej lub śmierci klienta, a jego spadkobiercami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.