Komentarz Bartosza Mazura dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Komentarz Bartosza Mazura dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Czy spółka może korzystać z pełnego faktoringu, który polega na zbywaniu wierzytelności za sprzedawane towary lub usługi na rzecz faktora (banku lub firmy faktoringowej), a jednocześnie stosować estoński CIT?

Zdaniem fiskusa – nie. „Traktuje bowiem wpływy ze sprzedaży wierzytelności własnych jako przychody pasywne, a przepisy wykluczają korzystanie z estońskiego CIT, jeżeli działalność operacyjna przynosi mniej niż połowę przychodów” – pisze Agnieszka Pokojska w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Ze stanowiskiem organu nie zgadza się Bartosz Mazur, doradca podatkowy i partner w Gekko Taxens, który skomentował decyzję fiskusa na łamach „DGP”. Dlaczego jego zdaniem podatników czeka spór z fiskusem? Szczegóły w tekście.

Skontaktuj się z autorem

Bartosz Mazur