Komentarz Marty Szafarowskiej dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Komentarz Marty Szafarowskiej dla „Dziennika Gazety Prawnej”

FOT. TVN Turbo

Według założeń Nowego polskiego Ładu od 2023 r. księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, a także ewidencję (lub wykaz) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorcy będą musieli prowadzić przy użyciu programów komputerowych. Co więcej, dokumenty te będą musieli przesyłać fiskusowi w formie ustrukturyzowanej – na podobnej zasadzie, jak dziś przesyłane są informacje o rozliczeniach VAT (JPK_V7). 

Szczegóły proponowanego rozwiązania opisują na łamach Dziennik Gazeta Prawna Agnieszka Pokojska i Sonia Sobczyk-Grygiel.

Artykułowi towarzyszy komentarz Marty Szafarowskiej, doradcy podatkowego i partnera Gekko Taxens, z którego można dowiedzieć się, z jakimi konsekwencjami dla przedsiębiorców mogą wiązać się nowe przepisy oraz czy nie będą one stanowiły ułatwienia wyłącznie dla organów podatkowych…

Skontaktuj się z autorem

Marta Szafarowska