Benefity pracownicze w kosztach. Organy idą z duchem czasu?

Benefity pracownicze w kosztach. Organy idą z duchem czasu?

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zapewnienie pracownikom benefitów od lat wiąże się z wątpliwościami. Potęgują je nowe typy świadczeń, którymi pracodawcy starają się zachęcić do pracy w ich organizacji. Znajduje to odzwierciedlenie we wnioskach o interpretacje indywidualne. W ostatnim czasie podatnicy zapytali organy m.in. o możliwość zaliczania do kosztów wydatków na catering, zajęcia sportowe, a nawet na urządzenie gabinetu masażu w siedzibie firmy.

Zgoda na catering oraz zajęcia sportowe

Jedna z najnowszych interpretacji w zakresie benefitów pozapłacowych pochodzi z 3 stycznia 2024 r. (nr 0114-KDIP2-1.4010.622.2023.2.DK). Wnioskodawca wskazał, że jest pionierem w swojej branży, a czynności wykonywane przez jego pracowników wymagają kreatywności oraz bardzo wysokich kwalifikacji, czego rezultatem jest wysoka konkurencyjność na rynku, podczas gdy liczba pracowników jest ograniczona. Spółka zdaje sobie sprawę, że poprzez wdrażanie szeregu rozwiązań (w tym wyróżniających ją na rynku benefitów pozapłacowych) będzie ona uważana za atrakcyjnego pracodawcę, co pozwoli jej zarówno na zatrudnianie nowych wysoko wykwalifikowanych specjalistów, jak i zatrzymanie obecnych.

W związku z powyższym spółka zdecydowała się na zawarcie z niezależnym dostawcą umowy na świadczenie usług cateringowych w jej lokalu – dla pracowników i gości, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem oraz rodzajami menu i zamówionych dań (zatwierdzonych wcześniej przez przedstawiciela spółki). Dostarczone posiłki serwowane są w postaci szwedzkiego stołu, a każdy z pracowników może skorzystać z nich nieodpłatnie. Spółka nie prowadzi rejestru osób korzystających z cateringu.

Usługi cateringowe nie są jednak jedynymi świadczeniami pozapłacowymi zapewnianymi przez spółkę. Zapewnia ona pracownikom również możliwość korzystania z zajęć sportowych (joga, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, bieganie, jazda na rowerze), usług masażu oraz siłowni znajdującej się w budynku, w którym mieści się siedziba firmy. Zapewnienie wymienionych benefitów skutkuje powstaniem po stronie spółki wydatków na instruktorów, trenerów itp. Podobnie jak w przypadku cateringu, nie monitoruje ona, którzy z pracowników korzystają z zajęć.

Ostatnie interpretacje wskazują, że organy podatkowe rozumieją występujące obecnie na rynku trendy i fakt, że pracodawcy muszą szukać coraz to nowych rozwiązań, aby przyciągnąć do siebie wykwalifikowanych pracowników.

Zdaniem wnioskodawcy ponoszone przez niego wydatki nie noszą znamion reprezentacji, bowiem nie mają one na celu wykreowania pozytywnego wizerunku ani zacieśnienia jej relacji z kontrahentami – adresatami benefitów są wyłącznie pracownicy. W konsekwencji, zdaniem spółki, poniesione przez nią wydatki na opisane powyżej benefity pozapłacowe mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Nie jest ona jednak w takim twierdzeniu odosobniona, ponieważ prawidłowość takiego stanowiska potwierdził Dyrektor KIS.

Gabinet fizjoterapeuty również w kosztach

Przytoczona powyżej interpretacja nie stanowi wyjątku od reguły, a raczej potwierdzenie dotychczasowego stanowiska organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 14 lutego 2023 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.870.2022.2.ZK) organ stanął na stanowisku, że wydatki ponoszone w związku ze zlokalizowanym w siedzibie spółki gabinetem masażu, na które składają się m.in.: zakup usług fizjoterapeuty/masażysty, różnego rodzaju materiałów nisko-kosztowych, utrzymanie ww. pomieszczenia – mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

Podsumowując opisane powyżej interpretacje, wydaje się, że organy podatkowe rozumieją występujące obecnie na rynku trendy i fakt, że pracodawcy muszą szukać coraz to nowych rozwiązań, aby przyciągnąć do siebie wykwalifikowanych pracowników.

Michał Półtorak

Autor: Michał Półtorak, doradca podatkowy