Sprzęt i biurko dla współpracownika na B2B – czy wystąpi przychód?

Współpraca na zasadach kontraktu z tzw. samozatrudnionymi coraz częściej wiąże się z zapewnieniem takim kontrahentom kompletu narzędzi niezbędnych do wykonywania umówionych usług. Wątpliwości niektórych podatników budzą konsekwencje udostępnienia takim osobom np. służbowego telefonu, laptopa czy zapewnienia możliwości korzystania z przestrzeni biurowej. Na szczęście w tego typu kwestiach podejście fiskusa zdaje się nadążać za praktyką biznesową.

Przeniesienie pracowników na samozatrudnienie – według Szefa KAS to obejście prawa

W niedawno wydanej odmowie wydania opinii zabezpieczającej Szef KAS uznał, że założenie nowej spółki i podpisanie w niej umów B2B z dotychczasowymi pracownikami stanowi nadużycie prawa podatkowego. Czy Szef KAS ma rację, czy można mówić o swego rodzaju „ataku” na samozatrudnienie i jaki wniosek z tego rozstrzygnięcia płynie dla branży leasingowej, w której wiele spółek posiada podmioty zależne lub powiązane?

Fundacja rodzinna – dyskryminacja świadczeń dla fundatorów z tzw. grupy zerowej?

Po początkowym okresie niepewności, fundacje rodzinne cieszą się bardzo dużym i ciągle rosnącym zainteresowaniem ze strony podatników. W konsekwencji zagadnienia dotyczące takich podmiotów są częstym przedmiotem interpretacji indywidualnych wydawanych przez Dyrektora KIS. Niektóre z zagadnień były rozstrzygane już niejednokrotnie, wobec czego możemy mówić o ugruntowanym stanowisku organu. Jednym z takich zagadnień jest wypłata świadczenia fundatorowi będącemu jednocześnie beneficjentem.

Lootboksy. Wirtualne przedmioty (na razie?) poza kontrolą ustawodawców

Lootbox, a więc element gry komputerowej zawierający wirtualne przedmioty, który użytkownicy nabywają poprzez mikropłatności, odpowiada za pokaźną część obrotów branży gier. Mimo że lootboksy bywają uznawane za formę hazardu, to transakcje dotyczące takich zawartości nie zostały do tej pory skutecznie uregulowane poprzez przepisy krajowe ani unijne. Polskie Ministerstwo Finansów zajmowało zaś sprzeczne stanowiska w tej sprawie.

Kasowy PIT. Już od 2025 r., ale tylko dla wybranych

Znamy już założenia projektu ustawy wprowadzającej dobrowolne stosowanie rozliczeń tzw. metodą kasową w PIT. Zmiany nie obejmą wszystkich podatników, a dodatkowo kryteriów warunkujących uprawnienie do skorzystania z tego rodzaju rozliczeń jest dużo. Choć sama inicjatywa niewątpliwie zasługuje na aprobatę, w obecnym kształcie jej popularność może być równie niska, co analogicznego mechanizmu funkcjonującego w podatku VAT od wielu lat.

Jak rozliczyć podatkowo dopłatę do samochodów elektrycznych?

Rząd pracuje nad nowym programem dopłat do samochodów elektrycznych, który miałby rozszerzyć preferencje związane z zakupem takich pojazdów funkcjonujące w ramach programu „Mój Elektryk”. Ostateczny kształt nowych regulacji nie jest jeszcze znany, ale można spodziewać się, że wątpliwości natury podatkowej, które będą mieli jego beneficjenci będą zbliżone do tych, które obserwujemy dziś. Te zaś dotyczą głównie tego, czy dotacja stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, a także to, czy wykorzystanie otrzymanych środków pozwala na rozpoznanie kosztu.

Podatki „samochodowe” wynikające z KPO. Będzie lepiej niż zakładano?

Ostatnie tygodnie przynoszą coraz więcej informacji na temat nowych planów polskiego rządu w kwestii warunków KPO dotyczących podatków związanych z zakupem i posiadaniem samochodu. Zmianie uległy przede wszystkim założenia dotyczące podatku od aut spalinowych, który ma zostać przekształcony w program dopłat do pojazdów elektrycznych. Modyfikacji – i to już od przyszłego roku – mają ulec zasady naliczania akcyzy, która wspólnie z opłatą rejestracyjną ma utworzyć nową daninę.

Ryczałt za jazdy prywatne z PIT – kolejny niekorzystny dla podatników wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny stanął na stanowisku, że ryczałt wypłacony pracownikowi z tytułu jazdy prywatnym samochodem stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, przychylając się tym samym do wykładni prezentowanej przez fiskusa, zgodnie z którą w przypadku zwrotu kosztów przez pracodawcę nie dochodzi do wypłaty ryczałtu zwolnionego z opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. W ostatnich latach NSA udowadniał jednak, że w tej sprawie jest również w stanie orzekać na korzyść podatników.

Kilka istotnych zmian w projekcie nowelizacji regulacji dotyczących KSeF

Zgodnie z zapowiedzią 3 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało propozycję zmian przepisów dotyczących KSeF wraz z informacją o rozpoczęciu konsultacji w tym zakresie. Projekt jest zbieżny z prezentowanymi wcześniej założeniami, które zostały wypracowane w trakcie spotkań grup konsultacyjnych. Resort finansów opublikował również zapowiadany od dawna projekt specyfikacji oprogramowania interfejsowego, w którym uwzględniono już nowe założenia dotyczące funkcjonowania KSeF. Nadal nie jest jednak znany nowy termin wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania.

Rok 2024 w podatkach. Co przyniosą kolejne miesiące?

Pierwszy kwartał tradycyjnie służy pracom związanym z zamknięciem roku. Było to poważnym wyzwaniem, m.in. ze względu na konieczność uwzględniania licznych zmian z lat poprzednich, ale również dlatego, że w przeciwieństwie do lat poprzednich Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na wydłużenie terminów związanych z rozliczeniem rocznym i sprawozdaniem finansowym. Kolejne miesiące upłyną zaś podatnikom pod znakiem śledzenia nowych przepisów i przygotowywaniem się do ich wdrożenia. Zmiany są bowiem nieuniknione.