Kilka istotnych zmian w projekcie nowelizacji regulacji dotyczących KSeF

Zgodnie z zapowiedzią 3 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało propozycję zmian przepisów dotyczących KSeF wraz z informacją o rozpoczęciu konsultacji w tym zakresie. Projekt jest zbieżny z prezentowanymi wcześniej założeniami, które zostały wypracowane w trakcie spotkań grup konsultacyjnych. Resort finansów opublikował również zapowiadany od dawna projekt specyfikacji oprogramowania interfejsowego, w którym uwzględniono już nowe założenia dotyczące funkcjonowania KSeF. Nadal nie jest jednak znany nowy termin wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania.

Rok 2024 w podatkach. Co przyniosą kolejne miesiące?

Pierwszy kwartał tradycyjnie służy pracom związanym z zamknięciem roku. Było to poważnym wyzwaniem, m.in. ze względu na konieczność uwzględniania licznych zmian z lat poprzednich, ale również dlatego, że w przeciwieństwie do lat poprzednich Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na wydłużenie terminów związanych z rozliczeniem rocznym i sprawozdaniem finansowym. Kolejne miesiące upłyną zaś podatnikom pod znakiem śledzenia nowych przepisów i przygotowywaniem się do ich wdrożenia. Zmiany są bowiem nieuniknione.

Przedsiębiorca rozpozna koszty związane z autem, nawet jeśli nie posiada prawa jazdy?

Czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest uprawniony do zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, jakim jest samochód, oraz 75% wydatków związanych z jego użytkowaniem? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, co nie budzi wątpliwości. Czy podobnie będzie, jeśli ów przedsiębiorca nie posiada prawa jazdy? Nad tą kwestią pochylił się fiskus w niedawnej interpretacji.

Szkoda całkowita daje koszty w leasingu

Zniszczenie leasingowanego urządzenia to duży problem dla korzystającego, zwłaszcza, gdy jego wartości nie pokryje w całości ubezpieczenie. Dodatkową komplikacją w takiej sytuacji nie będzie natomiast brak możliwości zaliczenia do kosztów dopłaty poniesionej na rzecz finansującego. Skarbówka akceptuje bowiem zaliczenie do kosztów rozliczenia szkody przez korzystającego, co potwierdza wydana w lutym interpretacja.

Koszty związane z leasingowanym samochodem luksusowym. Jak rozumieć ustawowe limity?

Jaką kwotę należy brać pod uwagę w kontekście rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu w związku z użytkowaniem – w oparciu o umowę leasingu operacyjnego – samochodu o wartości powyżej 150 tys. zł? Czy będzie to kwota odpowiadająca wartości pojazdu czy jedynie opłaty wstępnej i rat okresowych (z wyłączeniem kwoty wykupu)? Do tej kwestii przepisy odnoszą się wprost, dlatego konkluzje niedawnego wyroku WSA w Białymstoku były łatwe do przewidzenia.

Jaka stawka ryczałtu w przypadku odstępnego z tytułu cesji leasingu?

Cesja umowy leasingu jest zabiegiem często stosowanym w obrocie gospodarczym. W jej wyniku dotychczasowy korzystający (cedent) uzyskuje często kwotę odstępnego od podatnika wstępującego do umowy leasingu (cesjonariusza). Jeśli pierwotny korzystający stosował opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, problemem może być ustalenie właściwej stawki ryczałtu dla uzyskanego odstępnego. Organy stoją zaś na stanowisku, którego zastosowanie prowadzi do sytuacji, w której wynagrodzenie uzyskane w związku z cesją może być opodatkowane według różnych stawek.

Benefity pracownicze w kosztach. Organy idą z duchem czasu?

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zapewnienie pracownikom benefitów od lat wiąże się z wątpliwościami. Potęgują je nowe typy świadczeń, którymi pracodawcy starają się zachęcić do pracy w ich organizacji. Znajduje to odzwierciedlenie we wnioskach o interpretacje indywidualne. W ostatnim czasie podatnicy zapytali organy m.in. o możliwość zaliczania do kosztów wydatków na catering, zajęcia sportowe, a nawet na urządzenie gabinetu masażu w siedzibie firmy.

Wakacje ZUS – jest już projekt ustawy

Tegoroczne obciążenia składkowe są o kilkanaście procent wyższe w porównaniu z 2023 r., dlatego przedsiębiorcy oczekują na wejście w życie tzw. wakacji ZUS, które były zapowiadane w trakcie kampanii wyborczej. Z projektu ustawy udostępnionego 23 stycznia 2024 r. przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii dowiadujemy się m.in. kto będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania, a także kiedy pojawi się taka możliwość.

Nadchodzi CIT-owski JPK – co już wiemy?

Choć Polski Ład zaczął obowiązywać w 2022 r., to część jego skutków dopiero zacznie być odczuwalna przez podatników. Jednym z takich elementów jest obowiązek wysyłki ustrukturyzowanych ksiąg rachunkowych do organu podatkowego, czyli tzw. JPK-CIT. W pierwszej kolejności, od 2025 r., ma on objąć największych podatników oraz podatkowe grupy kapitałowe, a w kolejnych latach – pozostałych podatników CIT. Na czym będzie polegało to rozwiązanie?

Ostatnia chwila na uzupełnienie TPR-C! W czym pomoże ministerialny informator?

Zbliża się termin realizacji obowiązków związanych z cenami transferowymi. Informację TPR należy przesłać do 31 stycznia 2024 r. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wydanie informatora TPR, zawierającego pytania i odpowiedzi, które dotyczą nie tylko aspektów technicznych związanych z wypełnianiem formularzy, ale też kwestii merytorycznych, które ułatwią poprawną realizację obowiązków przez zagraniczne zakłady oraz mikro i małych przedsiębiorców.